Askeladden - investert 53 millioner og satser helnorskt

- Investert 53 millioner
Askeladden satser helnorsk og går tilbake til røttene
Nye Askeladden er klar for å bringe Norges mest kjente båtmerke videre.
Ny norsk kapital er hentet inn, båtlageret er tomt og store investeringer
er gjort for å sikre fremtiden. Produksjonsstart på Os uten for Bergen med
45 ansatte er bare noen uker unna.

- Mye vil være nytt i nye Askeladden, og vi har gjort et stort og viktig veivalg.
Vi går tilbake til røttene og satser med norske eiere og ressurser, sier Henrik Askvik,
daglig leder i Askeladden Boats.

Helnorskt eierskap og lokal produksjon
Nye Askeladden eies av Moly As, med industriinvestoren Mons Tore Lyssand som hovedeier
og styreformann samt Henrik Askvik, tidligere eier og daglig leder i Henrik J. Askviks Sønner AS.
Flere av de sentrale nøkkelpersonene fra Henrik J. Askviks Sønner er med på den nye satsningen.
Askeladden Boats har investert 53 millioner kroner i fabrikk, drifts- og produksjonsmidler.

Askeladden Boats har også inngått et samarbeid med Innovasjon Norge som har bidratt med en
pakke på 15 millioner kroner. Til sammen er det reist 74 millioner kroner i det nye selskapet.

- Nå har muskler til å satse men markedet er fortsatt utfordrene for store båter, så vi tar
dette stegvis. I første omgang skal vi produsere fritidsbåter i små og mellom- klasse segmentet
opp til 6,5 meter. 45 ansatte er allerede på plass i fabrikken på Hagavik i Os, sier Askvik.

Tomt båtlager og produksjonsstart i juni
Johs. Lunde Marine Group kjøpte båtlageret som var igjen etter konkursen hos Henrik J. Askviks Sønner As
i vinter. Nå er båtlageret solgt ut og fabrikken tom for båter. Etterspørselen etter de populære
Askeladden-båtene har vært god til tross for et tøft marked. Nå forberedes produksjonsstart 2. juni
for resten av 2009 og 2010 sesongen.

- Båtmarkedet er fortsatt preget av finanskrisen. Like fullt selges det bra med båter i prisklassen
opp til 6-700.000 kroner. Utenlandsimporten er også redusert vesentlig. Nye Askeladden har en
markedstilpasset og spisset produksjon og vi mener vi har alle forutsetninger for å lykkes. Vi
vil satse hardt på det som har vært Askeladdens kjerneverdier i alle år, god kvalitet, design
og innovasjon. Vi håper på å selge anslagsvis 500 båter i 2009/2010 sesongen, sier en nøktern
men optimistisk Askvik.

Suzuki og Erling Sande As ny motorpartner
På motorleverandørsiden blir det også forandringer. Askeladden Boats har inngått en pan-Europeisk
samarbeidsavtale med Suzuki for leveranse av utenbordsmotorer. Denne avtalen gjelder alle land
Askeladden skal selges i. Erling Sande As i Drammen vil være samarbeidspartner i Norge.

Henrik J. Askviks Sønner As var tidligere deleid av Brunswick Marine og hadde da Mercury som
hovedleverandør av utenbordsmotorer. Nye Askeladden vil fortsatt levere inboard/hekkaggregat
modeller med MerCruiser bensin og CMD diesel fra Mercury Marine, og vil fortsette det gode
kundeforholdet med Brunswick.