• news.cision.com/
  • Aspen/
  • Produktet vårt har blitt enda bedre – nå er det barnesikkert og enklere å bruke!

Produktet vårt har blitt enda bedre – nå er det barnesikkert og enklere å bruke!

Report this content

Hos Aspen utvikler og forbedrer vi produktene våre hele tiden. Nå er våre 25-liters kanner utviklet like smart og gjennomtenkt som drivstoffet de inneholder - takket være barnesikre lokk og et nytt brukervennlig design.

25liters dunk

Sikkerhet er nøkkelen
Fra nå av er alle våre 25-liters kanner utstyrt med barnesikre lokk som for sikkerhets skyld også er skrudd ekstra hardt igjen. For voksne er det enkelt å åpne og skru igjen lokkene ved hjelp av et spesielt nøkkelverktøy. Dette betyr at vi nå i alle aspekter tilfredsstiller Europeiske kjemikalielovers krav til barnesikker lukning på gjenlukkbar emballasje ( EG nr. 1272/2008, CLP-forordningen)

Enklere å håndtere
Kanner med drivstoff brukes ofte i miljøer der de blir utsatt for fukt og vekslende temperatur, noe som gjør at etikettene på kannen med viktig sikkerhetsinformasjon løsner. Aspen løste dette problemet for flere år siden gjennom å begynne å bruke IML-kanner der etikettene støpes fast. Vi var først ute med denne løsningen og vi er fremdeles alene om å tilby dette. Og nå har vi tatt neste skritt – i forbindelse med de nye barnesikre lokkene er våre 25-liters kanner oppdaterte med brukervennlige funksjoner som:

• Et ergonomisk håndtak som gjør det lettere for deg å helle.
• Stabil konstruksjon som hindrer svelling av innholdet.

• Nytt, ventilert lokk som garanterer jevn og rask tømming, samt sikker forsegling.

 


Because we care
Hos Aspen ønsker vi alltid å forbedre det vi gjør og utfordre dagens ståsted. For 30 år siden skapte vi en revolusjonerende blanding av alkylatbensin. En renere, sunnere og mer bærekraftig form for drivstoff - mye bedre for mennesker, for maskiner og miljøet.

Gjennom årene har vi gradvis forbedret produktene våre. Og nå, med forbedringen av våre 25 liters kanner, har vi tatt et viktig skritt videre i produktutviklingen vår. Dette er hva konsernsjefen vår, Claes Alin, har å si om utviklingen og fremtiden til Aspen:”Vi fortsetter å vokse internasjonalt, og vi ser også på hvordan vi kan utvide produktporteføljen vår med forskjellige løsninger som gjør at vi kan leve opp til vårt merkevareløfte. Vi vil fortsette å være den leverandøren som bryr seg og fokuserer på at folk har det bra."

For nærmere informasjon fra spesialist, kontakt: 
Christina Harefjord, Specialist Kemikalielagstiftning, Lantmännen Aspen AB
Mobil: +46 72 248 18 83, E-mail: christina.harefjord@lantmannen.com

For mer generell informasjon, kontakt:
Claes Alin, VD, Lantmännen Aspen AB
Mobil: +46 70 823 50 22, E-mail: claes.alin@lantmannen.com


Aspen
 

Tags:

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Hos Aspen utvikler og forbedrer vi produktene våre hele tiden. Nå er våre 25-liters kanner utviklet like smart og gjennomtenkt som drivstoffet de inneholder - takket være barnesikre lokk og et nytt brukervennlig design.
Tweet dette