Aspiro AB (publ): Delårsrapport Januar - September 2007

Fortsatt vekst i tredje kvartal – netto omsetting på 101,5 MSEK og EBITDA på 10,4 MSEK

- I tredje kvartal ble EBITDA 10,4 MSEK (20,1 MSEK).

- Resultatet etter skatt for tremånedersperioden ble 3,9 MSEK (20,0 MSEK) og resultatet per aksje, før og etter utvanning, ble 0,02 SEK (0,10 SEK).

- Nettoomsettingen for tredje kvartal 2007 utgjorde 101,5 MSEK (108,5 MSEK). I Norge og Baltikum økte omsettingen med 11,4 MSEK. De avviklede selskapene i Storbritannia og Spania reduserte omsettingen med 1,9 MSEK. Hardere regulering i Danmark, økt konkurranse i Finland samt svakere posisjoner på operatørportalene i Sverige bidro til at omsettingen falt med 17,1 MSEK i disse landene sammenlignet med tredje kvartal 2006.

- TeliaSonera valgte Aspiro som hovedleverandør av spill til sine mobilportaler og i september ble spillbutikken lansert i Sverige.

- I august signerte Aspiros datterselskap Rubberduck en rammeavtale med USAs ledende onlineforhandler av mobil underholdning, Thumbplay. Avtalen gjelder distribusjon av videoinnhold i USA og er i linje med Aspiros strategi for mobil-TV og geografisk ekspansjon for Rubberduck.

- I september kjøpte Aspiro 25,5 prosent av aksjene i det norske selskapet Mobile Entry. Oppkjøpet er et ledd i Aspiros satsning på bedriftsløsninger.

- Styret vurderer situasjonen slik at selskapet kommer til å opprettholde sin sterke markedsposisjon innen nåværende virksomhet. Som tidligere kommunisert vil imidlertid lønnsomheten bli lavere i 2007 sammenlignet med foregående år. Resultatet for fjerde kvartal forventes å bli noe lavere enn tredje kvartal.


Nøkkeltall Jul-Sep 2007
Netto omsetting, MSEK 101,5 (108,5)
EBITDA, MSEK 10,4 (20,1)
Resultat etter skatt, MSEK 3,9 (20,0)
Resultat pr aksje, SEK 0,02 (0,10)
Likvide midler, MSEK 87,8 (74,6)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet 8,8 (19,5)

Nøkkeltall Jan-Sep 2007
Netto omsetting, MSEK 297,2 (341,3)
EBITDA, MSEK 25,3 (48,2)
Resultat etter skatt, MSEK 11,6 (36,9)
Resultat pr aksje, SEK 0,07 (0,19)
Likvide midler, MSEK 87,8 (74,6)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet 22,2 (41,1)

Tallene i parentes gjelder tilsvarende periode foregående år.


Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 1 november 2007 klokken 8.30.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker