Aspiro AB (publ): Regnskap 1. kvartal

Sterk vekst i nye prioriterte områder

- Nettoomsettingen for første kvartal utgjorde 112,5 MSEK (99,0 MSEK). Omsettingen økte framfor alt innen forretningsområdene Music, Mobile TV og Mobile Solutions.
- I fjerde kvartal endte EBITDA på -3,7 MSEK (4,3 MSEK). Resultatsvekkelsen er hovedsaklig grunnet: omstruktureringskostnader for sammenslåing av Mobile Solutions og Mobile Marketing, fokusering innenfor Music foran kommende nylanseringer og kostnader i forbindelse med Rubberducks lansering av mobil-TV tjenester for T-Mobile.
- Resultatet etter skatt for første kvartal ble -7,3 MSEK (-2,1 MSEK).
- Aspiros datterselskap Rubberduck Media Lab signerte en rammeavtale med og lanserte mobil-TV tjenester for T-Mobile. Rammeavtalen er beregnet å tilføre en omsetting på 25-30 MSEK over en treårsperiode, tilsvarende en omsetningsvekst på cirka 40 prosent for Rubberduck sammenlignet med 2008.
- Sammenslåing av forretningsområdene Mobile Solutions og Mobile Marketing for å forbedre tilbudet til markedet.

Etter periodens utgang
- Fornyings- og administrasjonsdepartementet vedholdt Konkurransetilsynets beslutning om å ikke godkjenne Opplysningens oppkjøp av Aspiros søkevirksomhet.

Fremtidsutsikter og mål
- Omsettingsvekst fortsetter å være prioritert i 2009.
- Ettersom søkevirksomheten beholdes i selskapet har Aspiro som mål å generere et totalt EBITDA på 5-10 MSEK i andre kvartal. Det tidligere kommuniserte målet var å fra og med andre kvartal 2009 generere positivt EBITDA eksklusive søkevirksomheten.

Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 14 mai 2009 klokken 8.30.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker