Aspiro AB (publ): Regnskap 1. kvartal 2010

Strategisk viktig gjennombrudd innenfor forretningsområdet Music

Hovedtrekk 1. kvartal - Nettoomsettingen for første kvartal utgjorde 105,0 MSEK (112,5 MSEK). Omsettingen økte i forretningsområdene Music, Mobile TV og Mobile Solutions og falt i Mobile Entertainment og Mobile Search. - EBITDA for første kvartal ble 1,1 MSEK (-3,7 MSEK). - Resultat etter skatt for første kvartal endte på -4,2 MSEK (-7,3 MSEK). - Strategisk viktig gjennombrudd innenfor forretningsområdet Music. Aspiro og Platekompaniet lanserte WiMP i Norge og Aspiro signerte avtale med Universal AB i Sverige for levering av en white-label tjeneste. Den amerikanske mobilinnholdsleverandøren Thumbplay lanserte også en tjeneste i USA basert på Aspiros teknologi. - Kraftig vekst i forretningsområdet Mobile-TV. En rammeavtale ble ferdigstilt med en Europeisk operatør, avtalen har en beregnet verdi på over 50 MSEK over 2 ½ år. - Vekst innenfor Mobile Solutions. Aspiro leverte avstemmingstjenester for Eurovision Song Contest i Norge og Litauen. - Vesentlig bedret lønnsomhet innenfor Mobile Entertainment på grunn av redusert markedsføring og bemanning. Etter periodens utgang - Aspiro lanserte sin musikkstreamingtjeneste WiMP i Danmark sammen med Telenor. - Aspiro signerte en avtale om mikrobetaling for annonser på Finn-torget. Fremtidsutsikter - Aspiro fortsetter å fokusere på vekst innenfor Mobile-TV, Music og Mobile Solutions. - Innenfor Mobile Entertainment og Mobile Search er markedsutviklingen negativ, noe som forventes å påvirke den totale veksten og lønnsomhetsutviklingen. Aspiro fokuserer på å maksimere lønnsomhet innenfor disse områdene og evaluerer strukturforandringer. Adm. dir har ordet: ”Aspiros reposisjonering fortsetter og i første kvartal fikk vi et gjennombrudd innenfor forretningsområdet Music med lanseringen av WiMP i Norge. Samtidig vokser Mobile-TV og Mobile Solutions og disse tre områdene står nå for hoveddelen av vår omsetting”, sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør. NØKKELTALL JAN-MAR 2010 (2009) Nettoomsetting, MSEK 105,0 (112,5) EBITDA, MSEK 1,1 (-3,7) Resultat etter skatt, MSEK -4,2 (-7,3) Resultat per aksje, SEK -0,02 (-0,04) Resultat per aksje utvannet,SEK -0,02 (-0,04) Kontanter og kontantekvivalenter, MSEK 63,1 (86,0) Egenkapitalandel, % 73 (71) Avkastning på egenkapital, % -1,47 (-2,50) Avkastning på sysselsatt kapital, % -1,57 (-2,44) Driftsmargin, % -4,5 (-7,7) Kontantstrøm fra driften per aksje, SEK 0,04 (-0,02) Informasjon er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal publisere i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller handel med finansielle instrument. Informasjonen ble sendt til publisering 12. mai 2010 kl 08:30.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker