Aspiro AB (publ): Regnskap 2. kvartal

Sterk vekst i Mobile TV og Music, EBITDA innenfor målsetting

- Nettoomsettingen for andre kvartal utgjorde 114,2 MSEK (105,9 MSEK), tilsvarende en økning på cirka 8 prosent. Omsettingen økte sterkt innenfor områdene Mobile TV (84%) og Music (59%). - EBITDA for andre kvartal ble 5,2 MSEK (11,5 MSEK), i linje med tidligere kommuniserte mål. - Resultatet etter skatt for andre kvartal ble 4,9 MSEK (5,4 MSEK). - Wimp, Aspiros nye streamingløsning for musikk gjennomgikk betatesting med noen tusen brukere i Norge, i samarbeid med Telenor og Platekompaniet. - Aspiros datterselskap Rubberduck signerte en ny avtale med Telefonica O2 Irland, for håndtering av deres mobil-TV og videotjenester. Rubberduck tok også en plass på Red Herrings topp 100 liste over Europas mest innovative teknologiselskaper. - Aspiro skal være et vekstselskap. Omsettingsvekst ventes innen forretningsområdene for Mobile TV, Music og Mobile Solutions. Etter periodens utgang - Aspiro utvidet samarbeidet med TVNorge, ved at Mobile Solutions blir hovedsamarbeidspartner for SMS og IVR-tjenester. Samarbeidet beregnes å tilføre Aspiro ytterligere omsettingsvekst i 2009 og framover. - Aspiro signerte en musikkavtale i USA, om å lisensiere ut teknologien for nedlasting og streaming av musikk. Avtalen beregnes å tilføre minimum 10 MSEK over en treårsperiode, med vesentlig større potensial. Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 13 august 2009 klokken 8.30.

Dokumenter og linker