Aspiro AB (publ): Regnskap 2. kvartal 2011

Sterk vekst i Music - over 300 000 betalende brukere

Hovedtrekk 2. kvartal 2011

 • Nettoomsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde for andre kvartal 71,3 MSEK (60,4 MSEK), tilsvarende en vekst på cirka 18 prosent.
 • EBITDA for gjenværende virksomhet ble for andre kvartal -10,9 MSEK (-9,2 MSEK).
 • Resultat etter skatt for første kvartal endte for gjenværende virksomhet på -12,8 MSEK (-9,5 MSEK).
 • Forretningsområdet Music økte omsettingen med over 180 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Antallet betalende brukere passerte 300 000, doblet fra utgangen av første kvartal. Aspiro signerte en intensjonsavtale med en irsk operatør.
 • Forretningsområdet TV forbedret EBITDA med 1,5 MSEK sammenlignet med samme kvartal 2010.
 • Forretningsområdet Mobile Solutions forbedret resultat etter direkte kostnader med 1,2 MSEK (17%) samt EBITDA med 3,3 MSEK sammenlignet med samme kvartal 2010.
 • Aspiro overførte Miles Ahead til EveryMatrix Ltd fra 1. april 2011.

Hendelser etter periodens utgang

 • Ansatte i Aspiro løste inn 2 315 000 personalopsjoner innenfor personalopsjonsprogrammet 2009/2011. Innløsingen betyr at Aspiro gir ut 2 315 000 nye aksjer for sammenlagt emissjonslikvid på 3 009 500 kr. Det totale antallet aksjer er nå 192 853 115, tilsvarende like mange stemmer. Blant lederne som kjøpte aksjer er Aspiros administrerende direktør, sjef for WiMP, sjef for TV og økonomisjef.
 • Aspiro vant mobilverdens Oscar-pris, den internasjonale Meffy Awards, for beste musikktjeneste for WiMP.

Fremtidsutsikter

 • Aspiro fortsetter å fokusere på vekst, spesielt innenfor forretningsområdene Music og TV. Aspiro skal oppnå bedret lønnsomhet via vekst.
 • Aspiro har som mål å oppnå minst 150 prosent vekst i forretningsområdet Music i 2011 sammenlignet med 2010. Aspiro er i dialog med et antall potensielle partnere for lansering av musikkstreamingtjenester.
 • Aspiro har som mål å oppnå minst 10 prosent vekst i forretningsområdet TV i 2011 sammenlignet med 2010. Målet er nedjustert fra tidligere kommuniserte 25 prosent, grunnet at salgsprosessene i første halvår har tatt lenger tid enn ventet. Med kostnadskontroll og effektiv drift forventer Aspiro likevel bedret lønnsomhet innenfor TV framover.
 • Aspiro har som mål at forretningsområdet Mobile Solutions skal bedre resultat etter direkte kostnader med minst 15 prosent for 2011 sammenlignet med 2010.

”Aspiros musikkenhet fortsetter å vokse kraftig, noe som også er i linje med vårt høye vekstmål. Music er nå Aspiros største forretningsområde målt i omsetting og vi har passert 300 000 betalende brukere, en dobling fra forrige kvartal. Så langt er våre musikktjenester tilgjengelig i fire land og vi fortsetter forhandlingene om nye lanseringer. Innenfor TV og Mobile Solutions bedrer vi lønnsomheten steg for steg og vi ser også en positiv utvikling på kundesiden framover for disse områdene,” sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør for Aspiro.

Informasjon er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal publisere i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller handel med finansielle instrument. Informasjonen ble sendt til publisering 11. august 2011 kl 08:30.

For mer informasjon, kontakt: Kristin Castillo Eldnes, IR- og informasjonssjef, 908 07 389, kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, adm.dir, 901 81 528, gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro leverer også musikkstreamingtjenesten WiMP direkte til konsumenter på utvalgte markeder. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som Deutsche Telekom, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, Tele2, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel og VG. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm. Omsettingen i 2010 utgjorde 262 MSEK og selskapet har cirka 120 ansatte.

Tags:

Dokumenter og linker