Aspiro AB (publ): Regnskap 3. kvartal

Kraftig vekst i Mobile TV og Music

- Nettoomsettingen for tredje kvartal utgjorde 106,7 MSEK (106,9 MSEK). Omsettingen økte sterkt innenfor områdene Mobile TV (129%) og Music (39%). Innenfor Mobile TV er økningen hovedsakelig knyttet til den nye avtalen med T-Mobile. - EBITDA for tredje kvartal ble 7,0 MSEK (9,0 MSEK). - Resultatet etter skatt for tredje kvartal ble 2,2 MSEK (6,4 MSEK). - Aspiro startet et joint venture, Kompanjong AS, sammen med Platekompaniet. Kompanjong har eksklusive rettigheter for musikkstreamingtjenesten Wimp i Norge. Lansering er planlagt i desember. - Aspiro signerte en avtale i USA om å lisensiere ut teknologien for musikkstreaming. Avtalen har en verdi på minimum 10 MSEK i løpet av tre år, men inneholder muligheter for ytterligere verdi i perioden. - Aspiro utvidet samarbeidet med TVNorge, ved at Mobile Solutions blir hovedsamarbeidspartner for SMS og IVR-tjenester. Samarbeidet er ventet å gi Aspiro ytterligere omsettingsvekst i 2009 og framover. - Aspiro fortsetter å fokusere på vekst innenfor Mobile-TV, Music og Mobile Solutions. Mobile Entertainment og Mobile Search ventes å falle i takt med markedsutviklingen, noe som påvirker total vekst og resultatutvikling i Aspiro. - Aspiro forbereder en økt internasjonal satsning innenfor forretningsområdet Music. ”Totalt er vi meget optimistiske når det gjelder Aspiros framtid og vi forventer sterk vekst i Mobile TV, Music og Mobile Solutions framover”, sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro. Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 12. november 2009 klokken 8.30.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker