Aspiro AB (publ): Regnskap 3. kvartal

Meget sterk vekst i musikkstreaming

Hovedtrekk 3. kvartal

  • Nettoomsetningen for gjenværende virksomhet (etter salget av Mobile Entertainment) for tredje kvartal utgjorde 77,4 MSEK (61,4 MSEK), tilsvarende en vekst på 26 prosent.
  • EBITDA for gjenværende virksomhet for tredje kvartal ble -9,9 MSEK (-3,9 MSEK).
  • Resultat etter skatt for gjenværende virksomhet ble for tredje kvartal -14,4 MSEK (-4,7 MSEK).
  • Omsetningsvekst på over 100 prosent innen forretningsområdet Music sammenlignet med samme kvartal i fjor og over 65 prosent vekst sammenlignet med forrige kvartal. Meget gode fremtidsutsikter. Forhandlinger med nye potensielle partnere pågår.
  • Stabil omsetting innenfor Mobile TV. Selskapet gjennomfører forandringer i salgsorganisasjonen for å oppnå høyere vekst, spesielt rettet mot europeiske operatører.
  • Et effektiviseringsprogram for å oppnå lønnsomhet i Mobile Solutions førte til engangskostnader tilsvarende cirka 3,5 MSEK. Salgsavdelingen omorganiseres og satser framover på kjerneproduktene gateway og medieplattformen Merlin.
  • Aspiro innførte i tredje kvartal nye regnskapsprinsipper i relasjon til operatører og partnere innenfor forretningsområdene Mobile Solutions og Mobile Search. Forandringen påvirker ikke resultatet, men reduserte nettoomsettingen for gjenværende virksomhet med cirka 10 MSEK. 

Fremtidsutsikter

  • Aspiro fortsetter å fokusere på lønnsom vekst i kjerneområdene Music og Mobile TV.

Adm.dir. har ordet 

”Nå når det tidligere forretningsområdet Mobile Entertainment er solgt blir det tydelig at Aspiro er et vekstselskap. Musikkomsettingen er doblet og vi forventer at den sterke utviklingen fortsetter, spesielt innenfor streamingtjenester”, sier Gunnar Sellæg, adm. dir for Aspiro.

Informasjon er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal publisere i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller handel med finansielle instrument. Informasjonen ble sendt til publisering 11 november 2010 klokken 8:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristin Breivik Eldnes
IR- og informasjonssjef
Tel: 908 07 389
e-post:
kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
Administrerende direktør
Tel: 901 81 528
e-post:
gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som T-Mobile, Telefónica O2, Telenor, 3, TeliaSonera, Tele2, BBC, Aftonbladet, mBlox, TVNorge, Entel og VG. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm. Omsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde i 2009 249 MSEK og selskapet har cirka 115 ansatte.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker