Aspiro AB (publ): Regnskap 3. kvartal

Rendyrket Aspiro satser på musikk og tv – skal ut i flere store markeder

Hovedtrekk tredje kvartal 2011

 • Nettoomsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde for tredje kvartal 62,8 MSEK (50,6 MSEK), tilsvarende en vekst på cirka 24 prosent.
 • EBITDA for gjenværende virksomhet ble for tredje kvartal -2,1 MSEK (-2,4 MSEK).
 • Resultat etter skatt for gjenværende virksomhet endte for tredje kvartal på -5,3 MSEK (-6,7 MSEK).
 • Forretningsområdet Music økte omsettingen med over 130 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Antallet betalende brukere passerte 350 000, opp med 50 000 fra forrige kvartal. WiMP ble kåret til beste musikktjeneste på Meffy Awards i London.
 • Vesentlig forbedret lønnsomhet innen forretningsområdet TV. Aspiro signerte en avtale med NII Holdings i Latinamerika. Avtalen går over tre år og ventes generere en årlig omsettning på cirka 5-8 MSEK med start i tredje kvartal.
 • Forretningsområdet Mobile Solutions ble solgt til LINK Mobility AS for 20 MNOK, avtalen ble fullført den 14 oktober.

Hendelser etter periodens utgang

 • På Aspiros ekstraordinære generalforsamling den 10 oktober ble det besluttet om fullmakt for styret til å foreta nyemmisjon samt om personalopsjonsprogram i henhold til styrets forslag.
 • Styret besluttet å foreta nyemmisjon omfattende totalt 13 406 901 aksjer, for oppgjør for Platekompaniets aksjer i det norske selskapet WiMP Music AS. Oppkjøpet ble gjennomført til en kurs på 1,20 kroner, tilsvarende volumvektet gjennomsnittlig kurs den 2 november. Emmisjonen øker selskapets aksjekapital med 13 406 901 kroner. Eiendelene fra oppkjøpet tilsvarende 60 000 aksjer i WiMP Music AS tas opp i selskapets balanse til en verdi av 16 103 879 kroner. Aksjene ble tatt opp for handel den 9 november 2011. Aspiro får dermed fullstendig kontroll over musikktjenesten WiMP på alle markeder og konsoliderer inn alle inntekter generert av WiMP fra november 2011. Platekompaniet får en eierandel i Aspiro på 6,5 prosent etter emmisjonen.
 • Aspiro signerte en intensjonsavtale med en ny partner i et av Benelux-landene, for lansering av en musikkstreamingtjeneste. Den endelige avtalen kan gi Aspiro inntekter i størrelsesorden 8-30 MSEK over en periode på fire år.

Framtidsutsikter

 • Apiro har som mål å oppnå minst 150 prosent vekst innen forretningsområdet Music i 2011 sammenlignet med 2010. Aspiro forbereder lansering i blant annet Tyskland, Benelux og Irland.
 • Aspiro har som mål å oppnå minst 10 prosent vekst innen forretningsområdet TV i 2011 sammenlignet med 2010. På grunn av at salgsprosessene i 2011 har tatt lenger tid enn ventet regner Aspiro ikke med at målet nås, men at veksten i stedet vil komme i 2012. Med kostnadskontroll og effektiv drift har Aspiro bedret lønnsomheten innen TV, en utvikling som ventes å fortsette framover.

”I tredje kvartal solgte Aspiro forretningsområdet Mobile Solutions, for å rendyrke virksomheten enda mer. Vi fokuserer sterkt på våre prisvinnende og framtidsrettede tjenester innen TV- og musikkstreaming. Vi har allerede 350 000 betalende brukere av vår musikktjeneste WiMP og TV-enheten har fått en ny ordre for flere land i Latinamerika. Vi forbereder nå nye WiMP-lanseringer i flere store markeder. Vi evaluerer Tyskland, vi har signert intensjonsavtale i Benelux og vi forventer å lansere i Irland i første kvartal 2012”, sier Gunnar Sellæg, adm. dir i Aspiro.

Dette er informasjon som Aspiro AB (publ) er pliktig å offentliggjøre i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble utgitt for publisering 10 november 2011 kl 08:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Kristin Castillo Eldnes, IR- og informasjonssjef, Tel: 47 908 07 389, e-post: kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, Administrerende direktør, Tel: 47 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro leverer også musikkstreamingtjenesten WiMP direkte til konsumenter på utvalgte markeder. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som Deutsche Telekom, Telenor, 3, TeliaSonera,  BBC, Entel og Canal Digital. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker