Aspiro AB (publ): Regnskap 4. kvartal

Kraftig vekst i Mobil-TV og Musikk

- Nettoomsettingen for helåret utgjorde 441,4 MSEK (425,6 MSEK). Nettoomsettingen for fjerde kvartal utgjorde 108,0 MSEK (113,7 MSEK). Innenfor Mobile TV økte omsettingen i fjerde kvartal med 87 prosent sammenlignet med fjoråret. Innen Music økte omsettingen i fjerde kvartal med 51 prosent sammenlignet med fjoråret. - EBITDA for 2009 ble 0,03 MSEK (30,2 MSEK). EBITDA for fjerde kvartal ble -8,4 MSEK (5,4 MSEK). I fjerde kvartal hadde Aspiro engangskostnader i forbindelse med effektivisering og markedstilpasninger tilsvarende cirka 7 MSEK (0 MSEK). - Resultatet etter skatt for 2009 ble -13,7 MSEK (-206,4 MSEK). Resultatet etter skatt for fjerde kvartal ble -13,5 MSEK (-216,1 MSEK). - Ny intensjonsavtale ble signert med nøkkelkunde i Europa. Avtalen er ventet å tilføre Mobile TV en nettoomsetting på over 50 MSEK over en periode på to og et halvt år. - Aspiro ferdigstilte sin musikkstreamingtjeneste, som nå lanseres i Norge. - Nye avtaler ble signert i Mobile Solutions med det finske mediehuset Sanoma og mobiltjenesteleverandøren mBlox. Det norske selskapet Apparat AS ble kjøpt opp. - Styret har vedtatt å foreslå generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2009. - Aspiro fortsetter å fokusere på vekst innenfor Mobile-TV og Music samt Mobile Solutions og disse satsningene økes. Innenfor Mobile Entertainment og Mobile Search er markedsutviklingen negativ, noe som forventes å påvirke total vekst og resultatutvikling. Aspiro evaluerer mulige strukturforandringer innenfor Mobile Entertainment. ”I fjerde kvartal fokuserte Aspiro på å bygge opp for lansering av vår nye musikkstreamingtjeneste samt økt mobil-tv kapasitet. I Mobile TV og Music ser vi 74 proent vekst fra 2008 til 2009. Etterspørselen fra konsumentene gjør at vekstpotensialet for digital musikk og mobil-TV er større enn noen gang”, sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro. Nøkkeltall Okt-Des 2009 (2008) Nettoomsetting MSEK 108,0 (113,7) EBITDA, MSEK -8,4 (5,4) Resultat etter skatt, MSEK -13,5 (-216,1) Resultat per aksje, SEK -0,07 (-1,13) Likvida medel vid periodens slut, MSEK 57,9 (92,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK -6,2 (7,9) Nøkkeltall Jan-Des 2009 (2008) Nettoomsetting MSEK 441,4 (425,6) EBITDA, MSEK 0,03 (30,2) Resultat etter skatt, MSEK -13,7 (-206,4) Resultat per aksje, SEK -0,07 (-1,08) Likvida medel vid periodens slut, MSEK 57,9 (92,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK 9,5 (26,3) Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 19. februar 2010 klokken 8.30.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker