Aspiro AB (publ): Regnskap 4. kvartal 2007

Omsettingsvekst i Q4, framtidssatsninger påvirket lønnsomheten. Fortsatt vekst prioritert framover.

- EBITDA for helåret 2007 ble 29,1 MSEK (63,5 MSEK). I fjerde kvartal ble EBITDA 3,8 MSEK (15,3 MSEK). Utfallet er som forventet, da Aspiro i 2007 har gjort en bevisst satsning på nye vekstområder, i tillegg til at konkurransesituasjonen på det finske markedet har medført en lønnsomhetsreduksjon.

- Resultatet etter skatt ble 7,7 MSEK (49,5 MSEK) for helåret 2007 og -3,9 MSEK (12,6 MSEK) for fjerde kvartal.

- Resultatet per aksje, før og etter utvanning ble 0,05 SEK (0,26 SEK) for 2007 og -0,02 (0,07) SEK for fjerde kvartal.

- Nettoomsettingen for helåret utgjorde 404,9 MSEK (447,8 MSEK). I Baltikum økte omsettingen med cirka 20 MSEK sammenlignet med 2006. De avviklede selskapene i Storbritannia og Spania reduserte omsettingen med 11 MSEK og dårligere markedsforutsetninger i Finland og Danmark bidro til at omsettingen falt med med cirka 49 MSEK sammenlignet med 2006. Nettoomsettingen for fjerde kvartal utgjorde 107,8 MSEK (106,5 MSEK). Sammenlignet med tredje kvartal økte omsettingen med 6,3 MSEK.

- I fjerde kvartal kompletterte Aspiro sin musikkløsning med en komplett webbutikk. Løsninger ble levert til blant andre Telenor og Djuice. I 2007 ble totalt over 1 million sanger lastet ned via Aspiros musikkbutikker.

- Aspiros strategi innenfor eksisterende virksomhet er fokus på omsettingsvekst med bibeholdt lønnsomhet. Styret vurderer situasjonen slik at selskapet kommer til å opprettholde sin sterke markedsposisjon innenfor nåværende virksomhetsområder. Samtidig vurderes det at først og fremst mobil-TV, musikk, mobilspill, mobil markedsføring og bedriftsløsninger er områder som vil vise vekst i 2008. I tillegg satser Aspiro på en internasjonell ekspansjon, hovedsakelig via partnerskap med de største operatørene samt innenfor mobil-TV.


Nøkkeltall Okt-Des 2007
Netto omsetting, MSEK 107,8 (106,5)
EBITDA, MSEK 3,8 (15,3)
Resultat etter skatt, MSEK -3,9 (12,6)
Resultat pr aksje, SEK -0,02 (0,07)
Likvide midler, MSEK 73,6 (79,4)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet, MSEK 4,1 (17,3)

Nøkkeltall Jan-Des 2007
Netto omsetting, MSEK 404,9 (447,8)
EBITDA, MSEK 29,1 (63,5)
Resultat etter skatt, MSEK 7,7 (49,5)
Resultat pr aksje, SEK 0,05 (0,26)
Likvide midler, MSEK 73,6 (79,4)
Kontantstrøm fra løpende virksomhet, MSEK 26,3 (58,3)


Tallene i parentes gjelder tilsvarende periode foregående år.

Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 15 februar 2008 klokken 8.30.

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker