Aspiro AB (publ): Regnskap 4. kvartal 2011

43 prosent vekst i fjerde kvartal

Hovedtrekk fjerde kvartal 2011

 • Nettoomsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde for fjerde kvartal 71,7 MSEK (50,1 MSEK), tilsvarende en vekst på cirka 43 prosent.
 • EBITDA for gjenværende virksomhet ble for fjerde kvartal 3,8 MSEK (-10,4 MSEK). EBITDA eksklusive gevinst fra oppvurdering av eksisterende andel i WiMP Music AS ble -11,5 MSEK. Revalueringen har ingen kontanteffekt.
 • Resultat etter skatt for gjenværende virksomhet endte for fjerde kvartal på -9,6 MSEK (-98,6 MSEK).
 • Forretningsområdet Music økte omsettingen med over 130 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Aspiro kjøpte resterende 50 prosent av WiMP Music AS, og konsoliderer med det inn alle inntekter fra WiMP fra november 2011. Aspiro signerte intensjonsavtale med en operatør i Benelux og forberedte betalansering av WiMP i Tyskland.
 • Forretningsområdet TV økte omsettingen med 17 prosent, leverte den høyeste kvartalsomsettingen noensinne og positiv EBITDA.
 • Aspiro fullførte salget av forretningsområdet Mobile Solutions til LINK Mobility AS for 22,9 MNOK.
 • Ekstraordinær generalforsamlingen den 10. oktober vedtok fullmakt for styret til å vedta nyemisjon samt personalopsjonsprogram i henhold til styrets forslag. Styret vedtok nyemisjon på totalt 13 406 901 aksjer som betaling for Platekompaniets aksjer i WiMP Music AS. Platekompaniet fikk en eierandel i Aspiro på 6,5 prosent etter emisjonen.

Helåret 2011 og måloppfyllelse

 • Nettoomsettingen for gjenværende virksomhet utgjorde for 2011 230,6 MSEK (184,9 MSEK), tilsvarende en vekst på cirka 25 prosent.
 • EBITDA for gjenværende virksomhet ble for 2011 -18,8 MSEK (-27,2 MSEK). EBITDA eksklusive gevinst fra oppvurdering av eksisterende andel i WiMP Music AS ble -34,1 MSEK.
 • Resultat etter skatt for gjenværende virksomhet endte for 2011 på -41,2 MSEK (-119,5 MSEK).
 • 147 vekst innenfor forretningsområdet Music, i linje med selskapets mål om 150 prosent vekst. Antallet betalende abonnementer økte i løpet av året fra 100 000 til cirka 350 000.
 • 2 prosent vekst innen forretningsområdet TV i henhold til forventningene, men lavere enn selskapets opprinnelige mål da salgsprosessene har tatt lenger tid.
 • I henhold til selskapets mål om å fokusere virksomheten på streamingtjenester ble forretningsområdene Miles Ahead og Mobile Solutions solgt.
 • Styret foreslår for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2011.

Hendelser etter periodens utgang

 • Styret i Aspiro anbefaler enstemming aksjonærene å akseptere Schibsteds offentlige bud.
 • Aspiro signerte en avtale med operatøren Ziggo i Nederland, for en variant av musikktjenesten WiMP. Avtalen ventes å generere nettoomsetting på 9 MSEK over to år.
 • Aspiro startet en lukket betatest av WiMP i Tyskland.

Framtidsutsikter og mål 2012

 • Apiro har som mål å oppnå minst 80 prosent vekst innen forretningsområdet Music i 2011 sammenlignet med 2011. Aspiro planlegger alternative forretningsmodeller innen Music, som vil medføre kapitalbehov i 2012. Aspiro skal lansere nye musikktjenester i Tyskland, Nederland, minst to andre land i Europa og minst et land utenfor Europa. Aspiro fortsetter satsningen innen Music og forventer negativ EBITDA i 2012.
 • Aspiro har som mål å oppnå minst 20 prosent vekst innen forretningsområdet TV i 2012 sammenlignet med 2011. TV forventes å oppnå positiv EBITDA i 2012.
 • Aspiro har som mål å maksimere lønnsomheten innen Mobile Search ved effektiv drift.

”I 2011 mer enn tredoblet vi antallet betalende brukere av WiMP – og det nesten kun på markeder vi allerede var i. I 2012 skal WiMP fortsette å vokse i Skandinavia, men framfor alt skal vi ut i flere land. Vi er allerede i gang med å teste tjenesten i det tyske markedet. TV-området er også i vekst og er lønnsomhet, noe vi forventer skal fortsette,” sier administrerende direktør for Aspiro, Gunnar Sellæg.

Dette er informasjon som Aspiro AB (publ) er pliktig å offentliggjøre i henhold til svensk lov om børs- og clearingvirksomhet og/eller lov om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble utgitt for publisering 3 februar 2012 kl 08:30.

For mer informasjon, vennligst kontakt: Kristin Castillo Eldnes, IR- og informasjonssjef, Tel: +47 908 07 389, e-post: kristin.eldnes@aspiro.com eller Gunnar Sellæg, administrerende direktør, Tel: 901 81 528, e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro har en unik posisjon som verdens eneste leverandør av komplette streamingtjenester for TV og musikk til partnere som ønsker å bruke sitt eget varemerke på tjenesten. Aspiro leverer også musikkstreamingtjenesten WiMP direkte til konsumenter på utvalgte markeder. Aspiro har mer enn 10 års erfaring fra mobilteknologi- og handel i Nordeuropa og leverer til selskaper over hele verden slik som Deutsche Telekom, Telenor, 3, Entel og Canal Digital. Aspiro er notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm.

Tags:

Om oss

Aspiro er et medieteknologiselskap i front av den pågående utviklingen i musikkbransjen der musikkbruk redefineres. Vi tilbyr via våre musikktjenester WiMP og TIDAL en komplett musikkopplevelse med HiFi-lydkvalitet, HD-musikkvideoer og en sterk redaksjonell profil. Parallellt er vi en innholdsleverandør til mediebransjen via RADR Music News, som hjelper sine partnere å attrahere og beholde besøkere til sine nettsteder. Les mer på www.aspiro.com.

Dokumenter og linker