Assemblin fikk rørentreprisen til Orklas nye hovedkontor

Assemblin AS har signert kontrakt med Skanska om leveranse av varme, sanitær, kjøling og sprinkler til Orklas nye hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Orkla City består av et kontorbygg på 19.500 kvadratmeter samt 1.500 kvadratmeter boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 7 etasjer og et tårn på 16 etasjer. I tillegg kommer en parkeringskjeller.

- Prosjektet har høye miljøambisjoner og skal ved ferdigstillelse miljøsertifiseres i henhold til BREEAM-NOR Excellent. Det stiller store krav til oss som leverandør, men vi har jobbet med denne typen prosjekter i flere år og har både kompetanse og erfaring til å ivareta disse kravene på en god måte. Assemblin hadde blant annet totalleveransen av vann, varme, sanitær og sprinkler til senteret Fornebu S, som i 2015 ble tildelt den prestisjetunge internasjonale miljøprisen «BREEAM Award», sier prosjektsjef i Assemblin, Snorre Barking.

Planlagt byggestart er oktober 2016, med ferdigstillelse i løpet av 2018. Orklas nye hovedkontor, som får adresse Drammensveien 149, vil romme konsernledelsen, ledelsen for Orklas fem forretningsområder og flere av Orklas norske selskaper. Kontraktsverdien for Assemblin er på 41 millioner kroner. Assemblins prosjektavdeling i Oslo har ansvar for leveransen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia