Assemblin fikk rørkontrakten for Construction City

Report this content

Assemblin signerte 21. desember kontrakt med Construction City Bygg om rørarbeidene på den nye samhandlingsarenaen for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen i Oslo. Kontrakten, som har en verdi på ca. 211 millioner kroner, er Assemblins største i Norge noen gang.

  

Etter å ha medvirket i samspillsutvikling sammen med Construction City Bygg (CCB) og Construction City Eiendom (CCE) siden våren 2020, signerte Assemblin før jul også kontrakten om totalentreprisen for rørarbeidene i Norges største kontorbygg på Ulven i Oslo. Arbeidene på bygget skal etter planen starte opp rundt årsskiftet 2022/23. Fram til det, vil Assemblin være tungt involvert i detaljprosjekteringen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt og overlevert innen utgangen av 2025.

 

Tillitserklæring
- Det har vært en lang prosess fra den første kontakten ble etablert med Construction City for snart to år siden. Etter å ha vært med på samspillfasen, hvor vi har fått anledning til å komme med innspill og løsningsforslag og kalkulere ulike alternative løsninger, kjenner vi etter hvert prosjektet godt. Men det er like fullt en stor tillitserklæring at vi nå også har fått ansvaret for utførelsen av hele rørentreprisen, sier avdelingssjef Snorre Barking i Assemblins prosjektavdeling i Oslo.

 

4500 arbeidsplasser

Med 103.000 kvadratmeter kontorer og fasiliteter vil Construction City huse store og små aktører innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen – til sammen rundt 4500 arbeidsplasser. Prosjektet tar mål av seg å bli en samhandlingsarena som skal legge til rette for utvikling av nye, bærekraftige løsninger og dialog og samarbeid mellom aktørene. Og en arena for utvikling av smart teknologi og en mer bærekraftig praksis. Prosjektet har ambisjon om at halvparten av materialene som brukes i byggingen skal være gjenvunnet eller ombruksmaterialer. Målsettingen er at klimagassutslipp fra materialer skal være 40 prosent lavere sammenlignet med et referansebygg.

 

OBOS, AF Gruppen og Betonmast, som representerer både byggherre og hovedentreprenør, flytter alle inn med sine respektive hovedkvarter når prosjektet står ferdig i 2025.

 

FAKTA 

Prosjekt: Construction City
Oppdragsgiver: Construction City Bygg

Leverandør: Assemblin prosjekt Oslo

Kontrakt: Totalentreprise rør

Verdi: ca. 211 mill. NOK (eks. mva.)

Byggestart: 2022/23

Overlevering: 2025


Illustrasjoner: 3D Estate / Link Arkitektur

 

  

 

For mer informasjon, kontakt:

Adm.dir. Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS

+47 97 57 75 54

torkil.hansen@assemblin.no

 

 

Avdelingssjef Snorre Barking, Assemblin prosjekt Oslo

+47 91 68 74 37

snorre.barking@assemblin.no

 

 

 

  

Fakta om Assemblin

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi designer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer og løsninger for luft, vann og energi. Vår visjon er å skape smarte og bærekraftige installasjoner, som får bygninger til å fungere og mennesker til å ha det bra. Gjennom tett og lokalt samarbeid, og med en sterk organisasjon i ryggen, gjør vi det mulig.

Vi har en omsetning på 10 milliarder SEK og cirka 6.300 engasjerte medarbeidere på rundt 100 steder i Norden.

 

Les mer på assemblin.no

 

 

 

Abonner

Multimedia

Multimedia