Assemblin forsterker konsernledelsen

Som tidligere annonsert tiltrådte Petter Håkanson 1. juni som ny VD og konsernsjef for Assemblin. Han kommer fra Bravida, hvor han de siste tolv årene har sittet i ledelsen med ansvar for forretningsutvikling, IT og kommunikasjon. Nå forsterker Assemblin konsernledelsen med ytterligere to personer med erfaring fra bransjen.

Philip Carlsson er ansatt som ny CFO. Philip er siviløkonom og arbeider i dag som CFO hos Coromatic, den ledende nordiske leverandøren av datahaller og sikre kraftløsninger. Philip har tidligere jobbet hos EY (Ernst & Young) med finansiell rådgivning ved oppkjøp og omstruktureringer, og før det som revisor. Philip tiltrer i desember og etterfølger fungerende CFO Elisabeth Mattisson, som kommer til å fortsette i selskapet i ytterligere en tid fremover.

Åsvor Brynnel er ansatt som ny kommunikasjonssjef. Åsvor er i dag kommunikasjons- og bærekraftsjef hos Coor Service Management, en ledende nordisk leverandør av tjenester innenfor facilities management. Hun er siviløkonom og har jobbet som kommunikasjonssjef i flere børsnoterte selskaper, og før det med rådgivning innenfor finansiell kommunikasjon. Åsvor tiltrer i desember og etterfølger Anne Veiksaar, som forlater Assemblin.

I konsernledelsen sitter også Fredrik Althin (VD Assemblin El), Lennart Petersson (VD Assemblin VS), Håkan Ekvall (VD Assemblin Ventilation), Torkil Skancke Hansen (VD Assemblin Norge) og Magnus Eriksson (fungerende VD Assemblin Finland).

Spørsmål besvares av VD og konsernsjef Petter Håkanson.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker