Assemblin har blitt ISO-sertifisert på miljø

Report this content

Assemblin AS har blitt sertifisert etter ISO-14001, den ledende internasjonale standarden for miljøledelse og ytre miljø.

- Dette er en viktig milepæl for oss i arbeidet med å bygge en bærekraftig virksomhet tuftet på sunne verdier og samfunnsansvar, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen.

Strengere krav

- Både samfunnet, myndighetene og kundene våre stiller stadig strengere krav til miljø, etikk og sunne verdier. Gode rutiner på disse områdene har blitt et viktig krav for å henge med i konkurransen, og det er et mål for Assemblin å ligge i front på dette arbeidet. Men miljøengasjementet er ikke bare motivert av økonomiske forhold. Som selskap har vi lange tradisjoner med å ta ansvar for miljøet og samfunnet rundt oss. Parallelt med sertifiseringsprosessen ble ytre miljø løftet opp som et prioritert satsingsområde på kickoff-samlingen vår i januar. Det betyr at vi i løpet av året setter i verk en rekke tiltak og aktiviteter for å fokusere og forbedre oss på miljøarbeidet, sier Skancke Hansen.

Lange tradisjoner

Assemblin har lange tradisjoner som ISO-sertifisert virksomhet. Selskapet ble i 2002 en av de første tekniske entreprenørbedriftene i Norge som ble sertifisert etter ISO-9001, kvalitetsstyring. Bedriften har også i flere år vært sertifisert etter OHSAS-18001, internasjonal standard for sikkerhet og arbeidsmiljø. Miljøsertifiseringen ISO-14001 ble bekreftet i begynnelsen av mai, etter nesten ett års arbeid med å gå rutinene og styringssystemene for ytre miljø nøye etter i sømmene.

Engasjement

HMS-sjef Bengt Johnsen, som har ledet sertifiseringsprosessen i bedriften, er imponert over det engasjementet og ansvaret organisasjonen og kollegaene hans har vist.

- Sertifiseringen er virkelig et kvalitetsstempel for hele bedriften. Den innebærer at en uhildet tredjepart har gått oss etter i sømmene og verifisert at vi lever opp til de målsetningene og ambisjonene vi har satt oss. Nå blir oppgaven å holde fokuset oppe og sørge for at miljø blir en del av fundamentet i alt vi gjør. Men jeg er så trygg på at engasjementet er så ekte og sterkt forankret i organisasjonen, at vi vil fortsette den positive utviklingen. Personlig er jeg ikke i tvil om sertifiseringen vil løfte oss som bedrift, både i forhold til markedskrav, lover og regler, rekruttering og omdømme, sier Bengt Johnsen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker