Assemblin har skrevet avtale med Scania

Report this content

Scania har underskrevet en riksdekkende avtale med Assemblin om installasjon og vedlikehold av de tekniske systemene for elektro, varme, sanitær og ventilasjon ved alle Scanias anlegg i Sverige.

– Som en del av vår utvikling for fortsatt å være ledende i vår bransje, jobber vi kontinuerlig med å følge opp, evaluere og se over vår leverandørportefølje. I de samtalene vi har hatt med Assemblin om våre behov for installasjonstjenester, har de vært lydhøre og vist stort engasjement og forståelse for våre ambisjoner. I og med att Assemblin er et av de ledende flerfaglige installasjonsselskapene i Norden, er avtalen strategisk viktig for oss sett fra både et regionalt og nasjonalt perspektiv, sier Mats Ajodan, innkjøpssjef i Scania.

– Scania har på en meget profesjonell og tydelig måte vist hva som er avgjørende for at de skal lykkes i sin bransje med sine kunder. Våre samtaler har i hele evalueringsprosessen vært preget av åpenhet og ryddighet. Vi er trygge på at vi skal kunne leve opp til deres høye kvalitetskrav i forhold til både komplekse prosjekter og løpende service og vedlikehold. Dette er helt i tråd med våre egne målsetninger og krav når det gjelder kvalitet, sier Thomas Rebermark, informasjons- og markedssjef i Assemblin.

Tags:

Abonner