Assemblin lanserer ny lederutdannelse i toppklasse

Kompetanseutvikling er et viktig satsingsområde for Assemblin. Nå lanserer selskapet en konsernfelles lederutdannelse i samarbeid med handelshøgskolen i Stockholm. Det første kullet starter opp allerede i mai.

Å tiltrekke seg, videreutvikle og beholde bransjens beste medarbeidere er et forretningskritisk spørsmål for Assemblin. Assemblin jobber på flere områder for å være en attraktiv og interessant arbeidsgiver. Først og fremst gjennom å tilby interessesante arbeidsoppgaver, spennende prosjekter og et stimulerende og godt arbeidsmiljø, men også ved å tilby kompetanseutvikling og interne karrieremuligheter.

Supplement

- Det skal alltid finnes gode muligheter for kompetente, engasjerte og ansvarsfulle medarbeidere til å utvikle seg og vokse innenfor Assemblin. Det er derfor viktig for oss at vi har et godt utviklet program for kompetanseutvikling og videreutdannelse, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.

- Med den nye lederopplæringen tar vi et viktig skritt videre. Dette er et tilbud som supplerer og kompletterer det opplæringsprogrammet vi allerede har etablert i bedriften, sier han.

Håndplukket

Assemblin Talent Program (ATP) er utviklet i samarbeid med Stockholms Handelshögskola. Undervisningen vil foregå på svensk, og deltagerne vil bli håndplukket av konsernledelsen i Assemblin. Det første kullet består av 21 deltakere. Opplæringen er tenkt gjennomført på jevnlig basis.

- Programmet er utviklet i felleskap mellom våre HR-avdelinger. Det har blitt en meget bra, og jeg våger påstanden at det er det beste utviklingsprogrammet for ledere som finnes på markedet i dag. Vi har stor tro på at dette ikke bare skal utvikle den enkelte deltaker, men også Assemblin som selskap, sier Torkil Skancke Hansen.

Motivere til samarbeid

Målet med tilbudet er å styrke deltakernes strategiske evner, utvikle det personlige lederskapet og gi lederne et godt verktøy for lede endringsprosesser. At tilbudet er felles for hele konsernet øker også mulighetene til å jobbe med felles, flerfaglige løsninger og bedre samarbeidet mellom de ulike selskapene og forretningsområdene innenfor konsernet.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker