Assemblin leverer rør for 50 millioner til Jotun

Assemblin Prosjekt Vest fikk i oktober oppdraget med å levere røranlegg, sanitær og varme til Jotuns nye konsern- og FoU-senter på Gimle i Sandefjord. Oppdraget har en verdi på drøye 50 millioner kroner.

- Dette er en stor og viktig kontrakt som vi er svært glade for å ha sikret oss. Vi har hatt flere mindre jobber for Jotun de siste årene, men aldri noen i denne størrelsesordenen. Kontrakten med Jotun er faktisk en av de aller største i Assemblins historie, sier avdelingssjef Leif Stensrud.

14 måneder
Kontrakten med Jotun ble signert 23. oktober. Allerede uka etter var avdelingen i arbeid på anlegget, som skal være ferdig innen utgangen av desember 2019.

- En prosjektperiode på bare 14 måneder på et så omfattende oppdrag stiller ekstreme krav til framdrift og prosjektgjennomføring. Men vi har forberedt oss godt og er trygge på at vi skal levere et både kvalitets- og tidsmessig godt prosjekt, sier Stensrud, som anslår at avdelingen i Drammen og Sandefjord vil ha mellom 20 og 25 mann i arbeid på anlegget i hele byggeperioden.

Behov for utvidelser
Jotun er i dag etablert på forskjellige områder lokalt i Sandefjord og Larvik. På grunn av ekspansjon er behovet for utvidelser og samlokalisering stort. De nye byggene vil få fasiliteter som forsknings- og utviklingssenter, auditorium, kantine og parkeringshus.

Totalt brutto utbyggingsareal utgjør omtrent 34.400 kvadratmeter, hvorav FoU-senteret utgjør ca. 24.600 kvadratmeter og parkeringsarealet ca. 5.300 kvadratmeter. Resterende areal vil inneholde kontorer med tilhørende fasiliteter.

Senteret skal totalt huse ca. 650 ansatte og være klar for innflytting i 2019. Prosjektet gjennomføres som byggherrestyrt delt entreprisemodell med totalt 27 entrepriser.

Tags:

Om oss

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer for luft, vann og energi. Vår visjon er å skape smarte og bærekraftige installasjoner som får bygninger til å fungere og mennesker til å trives. Gjennom nære og lokale samarbeid, og med en sterk organisasjon i ryggen, gjør vi dette mulig. Vi har en omsetning på 10 milliarder svenske kroner og har cirka 5 900 engasjerte ansatte på rundt 100 steder i Norden. Les mer på assemblin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker