Assemblin Norge leverte 8,3 prosent i resultatmargin

Report this content

Assemblin Norge økte i fjor ordreinngangen med 60 prosent og passerte for første gang 1,6 milliarder SEK i omsetning. - Rekordstor ordrereserve, god lønnsomhet og stabil drift gjør oss svært godt posisjonert for fremtiden, sier CEO Torkil Skancke Hansen i Assemblin Norge.

Assemblin Group AB offentliggjorde i går, 23. februar, fjerde kvartalsrapport for 2021. Både den norske virksomheten og Assemblin-konsernet som helhet leverte en sterk avslutning på fjoråret. I Norge hadde Assemblin en omsetningsvekst på 25,4 prosent siste kvartal i fjor, noe som ga en omsetning på SEK 514 M i årets tre siste måneder og en samlet omsetning på SEK 1.628 M (1.493) for hele året. Ordreinngangen i fjerde kvartal økte til SEK 959 M (375), mens den totalt for 2021 endte på SEK 2.167 M (1.360). Ved utgangen av året hadde selskapet en rekordstor ordrereserve på SEK 1.875 M (1.103).
 

Flere store prosjekter

- Veksten i 2021 ble først og fremst drevet av flere store, nye prosjekter. Spesielt i innspurten av året fikk vi på plass kontrakter som bidro til både betydelig omsetningsvekst og en solid ordrereserve. Oppdragene fordelte seg over alle regioner og avdelinger og omfatter blant annet det nye regjeringskvartalet, samhandlingsarenaen Construction City og en rekke større bolig- og hytteprosjekter over hele østlandsområdet, sier Torkil Skancke Hansen. 

- Vi ser også at satsingen vår på servicetjenester blir stadig viktigere for den organiske veksten og for det økonomiske resultatet. I 2021 økte serviceandelen av omsetningen med ytterligere 3 prosent, og utgjorde 48 prosent av totalomsetningen.

En fornyet rammeavtale med Avinor om vedlikehold av rørinstallasjonene på Oslo lufthavn, Gardermoen, var blant avtalene som ble signert i 2021.
 

God lønnsomhet

Parallelt med omsetningsøkningen klarte Assemblin Norge å opprettholde en justerte EBITA-margin på over 8 prosent for andre år på rad. En margin på 8,3 prosent ga et driftsresultat i 2021 på SEK 135 M.

- I to veldig spesielle år må vi si oss godt fornøyd med en fortjenestemargin som ikke bare er best av alle forretningsområdene i Assemblin-konsernet, men også blant de beste generelt i bransjen, sier Skancke Hansen.
 

Oppkjøp og organisasjon

Assemblin Norge gjennomførte tre oppkjøp i 2021. Hemsedal VVS AS, Hallingdal Varme og Sanitær AS og NOR Klima T. Svendsen AS ble alle ervervet 100 prosent. De tre selskapene tilførte Assemblin 39 nye medarbeidere og en samlet beregnet omsetning på SEK 110 M.

Gjennomsnittlig antall ansatte i Assemblin Norge i 2021 var 790.
 

Bærekraft

Bærekraft og grønn teknologi har vært et satsingsområde for Assemblin i 2021.

Med en bilflåte på rundt 340 biler, er overgang til elektriske kjøretøy et viktig virkemiddel for å nå miljømålene. I mars tok selskapet i bruk de første av i alt 32 nye, elektriske varebiler i produksjonen. Målet er å redusere CO2-utslippet fra 2017 med 50 prosent innen 2023.

Assemblins avdeling i Longyearbyen har det siste året utviklet, prosjektert og satt i drift flere «nærenergi»-løsninger basert på sol- og vindkraft.  Løsningene benyttes i Assemblins eget hus, men også av virksomheter som Hurtigruten Svalbard, Radio Isfjord og Camp Barentz hvor det foretas kontinuerlig målinger av funksjonalitet og effekt. 

I oktober var Assemblin initiativtaker til et seminar for rørbransjens største norske importører og produsenter, hvor temaet var forventninger og krav knyttet til miljøproduktdeklarasjoner (EPD) av råvarer og produkter.
 

Assemblin Group AB

Nettoomsetningen for hele året i Assemblin Group AB økte til SEK 10.721 M (10.009), noe som innebar en vekst på 7,1 prosent. Av dette var -3,6 prosentpoeng organisk vekst, 10,6 prosentpoeng oppkjøpsdrevet og 0,1 prosentpoeng valutakursdrevet.

Justert EBITA-marginal for året endte på 7,1 prosent.

Salget økte i Norge, Finland og i den svenske rørlegger- og elektrovirksomheten. Serviceandelen økte og utgjorde 41 (40) prosent av konsernets omsetning. Ordreinngangen var fortsatt god og økte til SEK 11.258 M (9.903), noe som bidro til at ordrereserven ved utgangen av hele året økte til et nytt rekordnivå på SEK 9.370 M (8.148).
 

Sterk ordreinngang og vekst

Konsernsjef Mats Johansson kommenterer at 2021 endte sterkt med ytterligere marginforsterkning, god vekst, stabile kontantstrømmer og sterk ordreinngang.

- Oppgangen vi noterte i tredje kvartal ble forsterket mot slutten av året med høy ordreinngang og organisk vekst i fjerde kvartal. For hele året økte ordreinngangen med 13,7 prosent, noe som bidro til en rekordordrereserve ved utgangen av året på SEK 9.370 M (8.148). Blant nye oppdrag var en rekke større prosjekter i Norge og ellers god pågang av mindre prosjekter innen alle forretningsområder. Konsernets salg økte med 22,3 prosent i kvartalet og veksten for hele året landet på 7,1 prosent. Veksten i kvartalet var hovedsakelig drevet av oppkjøp, spesielt i Finland, men det ble også rapportert en organisk vekst på 4,8 (-7,0).

For mer informasjon, kontakt:

Torkil Skancke Hansen, CEO Assemblin Norge
+47 97 57 75 54
torkil.hansen@assemblin.no
 

Mats Johansson, konsernsjef Assemblin
+46 10 475 39 60
mats.e.johansson@assemblin.se
 

Åsvor Brynnel, kommunikasjons- og bærekraftsjef Assemblin
+46 10 475 39 48
asvor.brynnel@assemblin.se

Abonner

Multimedia

Multimedia