Assemblin på plass i Fredrikstad

Report this content

Servicemarkedet handler om å være så tilgjengelig og nær kundene som mulig, sier servicesjef Henning Olsen i Assemblin AS. 8. april kunne han offisielt åpne selskapets nye serviceavdeling i Fredrikstad.

Assemblin solgte i 2018 rørservicetjenester i Østfold for over 65 millioner kroner. Hovedtyngden av oppdragene ble ivaretatt av serviceavdelingen i Sarpsborg, men også avdelingen i Moss har levert svært gode resultater siden etableringen for bare fire år siden. I fjor hentet de fire medarbeiderne ved serviceavdelingen i Moss inn oppdrag for over 25 millioner. Nå utvider Assemblin aktiviteten i fylket med en tredje serviceavdeling, på Ørebekk i Fredrikstad.

Henning Olsen og avdelingssjef Cato Andresen i Assemblin region Østfold legger ikke skjul på at de har stor tro på Fredrikstadmarkedet, og at ambisjonen er å vokse like mye og like raskt som de har gjort i Moss. Allerede neste år tror de at Fredrikstad-avdelingen vil kunne passere 10 millioner i omsetning.

Godt kundegrunnlag
- Alt ligger til rette for at den nye avdelingen skal bidra til god aktivitet og omsetning, sier avdelingssjef Cato Andresen.

- Vi har allerede et godt etablert kundegrunnlag i Fredrikstaddistriktet, blant annet gjennom rammeavtaler med Fredrikstad og Hvaler kommuner, flere lokale eiendomsbesittere og engasjement for virksomheter som Værste AS og Helsehuset. Til nå har vi håndtert disse oppdragene fra avdelingen i Sarpsborg, men selv 15 kilometer ekstra reiselengde kan være kritisk når kundene er avhengige av rask respons. Med den nye serviceavdelingen i Fredrikstad halverer vi responstiden for Fredrikstadkundene. Målet vårt er å kunne tilby maks 20 - 30 minutters utrykningstid ved kritiske hendelser. Det klarer vi å innfri ved å plassere ressursene der hvor kundene finnes, sier Andresen.

Store ressurser
Den nye avdelingen har fra oppstart tre nytilsatte medarbeidere, ledet av driftsansvarlig Runar Svingen, tidligere Engelsviken rør. Servicesjef Henning Olsen håper at de vil kunne øke bemanningen, men innser at arbeidsmarkedet er stramt.

- Jeg håper og tror at etableringen vår i Fredrikstad vil være en spennende og attraktiv mulighet for flere lokale rørleggere, men det er ikke noen kritisk faktor for oss. Med nesten 50 ansatte innenfor servicevirksomheten i Østfold, har vi mulighet til å være fleksible og plassere folk der hvor behovet er størst, sier han.

Den nye avdelingen vil ha ramme- og serviceavtaler med offentlige og private virksomheter som sitt prioriterte satsingsområde, men vil også tilby ordinære rørleggertjenester til både privatpersoner og lokale bedrifter.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker