Assemblin vant konkurransen om sykehuset i Vestfold

Assemblin vant rørentreprisen for det nye sykehuset i Vestfold – Tønsbergprosjektet. Kontrakten har en verdi på drøye 150 millioner kroner og er Assemblins største norske enkeltkontrakt noen gang.

Utbyggingen av sykehuset i Vestfold er basert på en IPD-model (Intergrated Project Delivery), hvor partene samarbeider tett i hele gjennomføringsfasen for å løse oppgaven til felles beste. Modellen er hyppig brukt i USA, men Tønsbergprosjektet er det første i Norge som tar i bruk denne typen kontraktsmodell for bygging av sykehus.

Helhetlige løsninger

- Assemblin ble prekvalifisert i mai fjor. Etter det har vi jobbet sammen med hovedentreprenør Skanska, de øvrige prekvalifiserte underentreprenørene, arkitekter, konsulenter og sykehusets egne folk for å finne gode, helhetlige løsninger på hele prosjektet, sier administrerende direktør i Assemblin, Torkil Skancke Hansen.

- Prosessen har vært krevende, men veldig spennende. Det har også vært en ny erfaring for oss å utelukkende bruke engelsk som arbeidsspråk i kontraktsprosessen. Prosjektmedarbeiderne våre har gjort en formidabel jobb med å sikre oss denne kontrakten, og vi er glade og stolte over å bli tildelt denne jobben, sier han.

Fram til 2021

Assemblins kontrakt omfatter alle rørinstallasjoner samt installasjon av anlegg for medisinske gasser. Ved oppstart på det nye psykiatribygget anslår avdelingssjef Leif Stensrud i Assemblin Rør Prosjekt Vest at avdelingen vil ha rundt 10 mann i arbeid. Når arbeidet starter på det nye somatikkbygget vil bemanningen ventelig tredobles.

- Vi starter arbeidet med borehull allerede nå i mars. Hele prosjektet skal være ferdig i mars 2021. For både Assemblin som selskap og ikke minst for prosjektavdelingen i Vestfold og Buskerud er denne kontrakten svært viktig for å sikre arbeidsplasser og sysselsetting i mange år fremover, sier Stensrud.

Tøffe målsetninger

- Prosjektet har tøffe målsetninger. Vi skal ikke bare bygge raskere enn sammenliknbare utbygginger, men også 10 prosent billigere og uten byggefeil, sier prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, Tom Einertsen, som er glad for at kontraktene endelig er signert.

- Sykehusutbygging er komplekse og krevende prosjekter, og det har krevd intenst arbeid å komme frem til byggestart. Vi har snudd hver stein for å få gode løsninger på plass innenfor de økonomiske rammene som er satt, sier han.

Sykehusets administrerende direktør Stein Kinserdal forteller at Vestfolds befolkning kan se frem til et mer fremtidsrettet og moderne sykehus.

– For Vestfoldsamfunnet betyr det at vi kan levere gode spesialisthelsetjenester i mange tiår fremover, sier han.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia