Assemblin vedtar ny klimaagenda

Report this content

I slutten av 2019 vedtok Assemblins styre en ny klimastrategi, som innebærer at Assemblin skal være i takt med den pågående omstillingen til et klimanøytralt samfunn. For å konkretisere hvordan dette skal gjøres, er klimastrategien nå supplert med en klimaagenda, som inneholder mål og en plan for en gradvis overgang til en karbonnøytral aktivitet.

Assemblins klimaagenda inneholder et langsiktig klimamål som innebærer at våre direkte utslipp må være klimanøytrale innen 2040. Dette betyr at virksomheten ikke skal ha direkte netto utslipp av klimagasser i atmosfæren innen 2040, og deretter oppnå negative utslipp. Vi skal også jobbe for å redusere våre indirekte utslipp. Som et delmål skal våre direkte karbondioksidutslipp være minst halvert innen 2030 og redusert med minst 85 prosent innen 2040 (med 2019 som base). Klimakompensasjon kan benyttes for de gjenværende fossile utslippene.

- Over tid skal vi minimere bruk av fossilt drivstoff til bilparken og fossile energikilder ved oppvarming av lokalene våre. Vi skal også minimere bruk av produkter basert på fossile materialer. Samtidig ønsker vi å bidra til klimaendringene ved å tilby klimasmarte produkter og løsninger fra et livssyklusperspektiv. Vi må ha markedsledende kompetanse når det gjelder for eksempel energieffektivitet og fjernvarme, sier Mats Johansson, administrerende direktør og konsernsjef i Assemblin.

Ansvaret for å implementere klimaagendaen ligger på Assemblins ulike forretningsområder. Oppfølging og analyse vil skje via vår bærekraftskomité og rapporteres halvårlig til konsernledelsen og styret, samt årlig i vår eksterne bærekraftsrapport.

- Klimaspørsmålet er en av våre mest akutte globale utfordringer, og vi opplever tydelig økt klimaforpliktelse, både internt og blant våre kunder og eiere. Vår klimagenda er derfor en viktig del av puslespillet i vårt bærekraftsarbeid, et bevis på vårt miljøengasjement og en konkret støtte i vår reise mot en klimanøytral virksomhet. Jeg er glad og stolt over at vi nå har både en klimastrategi og en klimaagenda på plass, sier Åsvor Brynnel, leder for kommunikasjon og bærekraft i Assemblin.

Les mer om vår klimaagenda her:
 

For mer informasjon, kontakt:

Åsvor Brynnel
Kommunikasjons- og bærekraftsjef Assemblin
+46 10 475 20 12
asvor.brynnel@assemblin.se,

Torkil Skancke Hansen
Adm. dir. Assemblin AS
+47 97 57 75 54
torkil.hansen@assemblin.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker