Hat trick til 800 millioner

Report this content

Tre gigantprosjekter med en samlet estimert verdi på 800 millioner kroner. Det er som å skåre 3-0 på hjemmebane - før pause.  For Assemblins rørprosjektavdeling i Oslo betyr det at programmet langt på vei er sikret helt fram til 2026. 


 • Storbylegevakta i Oslo
  Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF
  Totalentreprenør: Skanska Norge AS
   
 • Kjelleren under regjeringskvartalet
  Byggherre: Statsbygg
  Samspillentreprenør: Veidekke AS
   
 • Construction City på Ulven
  Byggherre: Construction City Eiendom AS
  Totalentreprenør: AF Bygg Oslo/Betonmast
 

Dette er de tre store oppdragene for Assemblin rør prosjekt Oslo. En ekstra fjær i hatten er det at alle jobbene har kommet som følge av kompetanse og gode referanser – ikke på grunn av pris. 

Vinner på kvalitet
- Pris vil alltid være en faktor når en konkurrerer om jobber, men nå henter vi tre av de virkelig store oppdragene i markedet først og fremst gjennom dokumentert kvalitet og oppdragsforståelse, sier Leif Stensrud, regionsjef prosjekt i Assemblin AS.
- Disse jobbene er resultat av flere år med målrettet satsing på kompetansebygging og leveransekvalitet. Nå fester vi for alvor grep i det øverste sjiktet av markedet – der hvor vi er aller best, og der vi sikrer den langsiktige driften av selskapet, sier han.

Samspillkontrakter
Alle de tre prosjektene er basert på samspillkontrakter. For Oslo storbylegevakt har Assemblin også signert kontrakt for utførelse, mens de to andre oppdragene fortsatt er i samspillfasen. Avdelingsleder Snorre Barking er imidlertid trygg på at de får utførelsen også av de to siste oppdragene.
- En skal selvfølgelig ikke ta seieren på forskudd, men alt tilsier at vi kommer til å følge disse jobbene helt ut. Gjør vi jobben vår i samspillfasen, ligger det i prinsippet i kortene at vi også leverer utførelsen, sier han.


- Disse jobbene kommer ikke tilfeldig?

- Nei, tre oppdrag av denne typen - mer eller mindre samtidig, er på mange måter belønningen for alt vi har jobbet med og alle de gode prosjektene vi har levert de siste årene. Vi gjorde en omorganisering i avdelingen i forkant av disse prosessene, nettopp for å spisse kompetanse og fokus, og gå bevisst etter denne typen jobber. Vi har satset hardt på prosjektutviklingsavdelingen vår, som består av prosjektutviklingsleder Bjørn Olaf Larmerud og prosjektutviklerne Eirik Vollen og Christopher Fjeld, og det har vært en suksess. For begge de to siste jobbene var det helt avgjørende. Spesielt fra Construction City fikk vi veldig tydelige tilbakemeldinger om at det var referansene, oppdragsforståelsen og ressursene vi kunne stille som tok oss videre i konkurransen, sier Barking.

Delaktig fra dag én
Bjørn Olaf Larmerud, som leder prosjektutviklingsarbeidet i Oslo, mener at bare et fåtall konkurrenter etter hvert vil ha kapasitet og reell mulighet til å konkurrere om disse store jobbene - og at gapet bare vil øke.

- I tider hvor vi ser at flere av konkurrentene våre bygger ned organisasjonene, er det ikke mange som har økonomi og kapasitet til å ta nøkkelpersoner ut av ordinær produksjon og la dem jobbe i slike samspillprosjekter kanskje et helt år. Vår erfaring er imidlertid at vi er nødt til å være delaktige i disse prosjektene og sørge for at de nøkkelressursene vi lover kundene, er tilgjengelige og til stede fra dag én. Dessuten har vi medarbeidere med mye erfaring med denne typen jobber. De vet hva de går til og hva dette handler om, sier han.

- Hva betyr disse jobbene for driften de nærmeste årene?

- I rene kroner representerer de kanskje halvparten av omsetningen vår de neste fem årene. Det betyr enormt mye for stabilitet og forutsigbarhet. Samtidig gir det oss en unik mulighet til å være selektive og prise de oppdragene vi virkelig ønsker oss, sier Snorre Barking

- Har dere bemanning til tre prosjekter av denne størrelsen?

- Ja, det kommer vi til å ha. Jeg mener vi har noen av Norges aller beste prosjektledere og baser, og har allerede øremerket nøkkelpersonell i alle disse prosjektene. Dessuten er det jo noen år til byggestart, så vi har tid til å rigge oss til og fylle opp med de folka vi trenger. Koronakrisen har medført en del snakk om lavkonjunktur og konsekvenser på lang sikt. Med disse jobbene føler jeg at vi nesten har passert denne risikoen og at vi har et knallsterkt utgangspunkt for årene framover. Den tryggheten vi nå representerer som arbeidsgiver vil gjøre oss attraktive i arbeidsmarkedet, sier Snorre Barking.

 

For mer informasjon, kontakt:

Adm.dir. Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS
+47 97 57 75 54
torkil.hansen@assemblin.no

Avdelingsleder Snorre Barking
+47 91 68 74 37
Snorre.barking@assemblin.no

 

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker