Massiv inngang av jobber hos Assemblin

2017 har vært et rekordår for Assemblin, og prognosene for 2018 er minst like gode. En ordrereserve på over en milliard sikrer framtida for både service- og prosjektvirksomheten vår, sier administrerende direktør Torkil Skancke-Hansen.

- Det siste året har vi fokusert sterkt på salg og har lyktes svært godt med dette arbeidet. Vi har hatt massiv inngang av jobber og ligger an til en volumøkning på godt over 100 millioner kroner i 2018. Det betyr at omsetningen nærmer seg den historiske milliarden neste år, sier Skancke-Hansen.

- Resultatmessig er vi i ferd med å stabilisere oss innenfor forretningsmålet. Vi havner opp mot 7 prosent i år og er på god vei mot målsettingen på 8 prosent. Det er et av de bedre resultatet i bransjen i Norge, og det er slett ikke tilfeldig – hvis jeg for en gangs skyld skal koste på meg å være litt ubeskjeden.

Best på gjennomføring
- Hvordan forklarer du den gode utviklingen?

- Vi har en visjon som forplikter, «Best på det vi gjør», og ikke minst medarbeidere som setter sin ære i å leve opp til visjonen. Vi har det beste mannskapet i bransjen. Vi har en organisasjon som jobber målrettet og langsiktig og vi er best på gjennomføring.

- Det viktigste salgsarbeidet vårt er å levere gode prosjekter. Vi opplever stadig oftere at vi er førstevalget hos de største og beste entreprenørene. For meg er det en bekreftelse på at vi jobber riktig og at vi klarer å leve opp til de målene vi setter oss, sier Skancke-Hansen.

Nye medarbeidere
Den positive utviklingen har kommet til syne gjennom både nyrekruttering og utvidelse av driften det siste året.

- Jeg opplever at vi har fått massivt økt tillit i arbeidsmarkedet og at mange gir uttrykk for at de ønsker å jobbe for oss. Det er en utrolig positiv utvikling i et arbeidsmarked som er ganske trangt. Bare det siste året har vi ansatt 15 nye prosjektleder-traineer, 40 montører og 26 lærlinger. Veksten i servicevirksomheten vår har også resultert i nye serviceavdelinger i Oslo nord, Oslo vest og i Moss, sier Torkil Skancke-Hansen, som ikke legger skjul på at Assemblin har ambisjon om å vokse videre.

- Det er ingen hemmelighet at vi ønsker å vokse videre gjennom oppkjøp. Når det skjer, er det vanskelig å si noe om, men når de rette objektene og de rette anledningene byr seg, er vi klare.

Torkil Skancke-Hansen er stolt av bedriften han leder og stolt av medarbeiderne sine.

- Jeg er mektig imponert over jobben og engasjementet våre nesten 600 medarbeidere legger ned for at vi skal være den beste bedriften i bransjen. Det gir trygghet og en god følelse når vi nå tar fatt på et nytt spennende år, sier han.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker