Mats Johansson blir ny konsernsjef i Assemblin Nordic

Report this content

Mats Johansson tilltrer som ny konsernsjef i Assemblin Nordic i mai 2018.

Mats Johansson, født 1967, har lang fartstid i bygg- og eiendomsbransjen både nasjonalt og internasjonalt. Han har siden 1994 arbeidet i Skanska-konsernet, senest som viseadministrerende direktør for Skanskas boligvirksomhet i USA. Mats etterfølger Lennart Petterson, som siden oktober 2017 har hatt rollen som konstituert administrerende direktør og konsernsjef i Assemblin. Lennart Petersson, med sin lange erfaring og høye kompetanse, vil fortsatt bli værende i Assemblin.

- Det er meget hyggelig å kunne hilse Mats velkommen til Assemblin som ny administrerende direktør og konsernsjef. Hans tidligere erfaringer og dokumenterte evne til å lede og utvikle organisasjoner gjør ham meget godt egnet for stillingen. Jeg vil samtidig takke Lennart Petersson, som på en meget god måte har bidratt til den positive utviklingen vi har hatt den senere tiden, sier Mats Wäppling, styreleder i Assemblin.

- Assemblin befinner seg i en veldig spennende posisjon i et meget interessant marked. Jeg ser virkelig fram til, sammen med konsernledelsen og Assemblins 5.700 kompetente medarbeidere, å fortsette å utvikle virksomheten. Målsettingen er å befeste Assemblins posisjon som et av de ledende installasjonsselskapene i Norden, sier Mats Johansson.

For mer informasjon, kontakt styreleder Mats Wäppling i Assemblin, +46 70-645 03 21

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker