Ny HR-sjef og lærlingansvarlig i Assemblin

Report this content

Jon Kolstø (45) fra Asker tilrådte 3. april som ny HR-sjef i Assemblin AS. Med seg på HR-laget har han nytilsatt lærlingansvarlig Stein Rasch (58), også han fra Asker.

Jon Kolstø er utdannet delvis ved BI, delvis som organisasjonspsykolog. Han har de siste årene jobbet med HR, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling hos blant annet Telenor, møbelkjeden Skeidar og innenfor shipping. Han kommer til Assemblin fra stillingen som HR-direktør i Recover Nordic.

Skape noe håndfast

- Jeg hadde faktisk ingen kjennskap til Assemblin da jeg så utlysningen av denne stillingen. Etter å ha jobbet mange år i virksomheter som hovedsakelig har sitt virke innenfor akademiske og finansielle sektorer, har jeg imidlertid lyst til å fortsette å jobbe i en mer konkret og jordnær bransje. Assemblin framsto som et kunnskapsrikt og spennende miljø, og en fin mulighet til å jobbe nær de produktive miljøene og være med på å skape noe håndfast, sier Kolstø.

Den beste arbeidsgiveren

- Førsteinntrykket etter de første ukene er svært positivt. Jeg har blitt møtt av et utrolig fint miljø med mye kompetanse og stor takhøyde, sier Kolstø, som mener det er for tidlig å prioritere arbeidsoppgavene i den nye stillingen.

- I først omgang skal jeg nok konsentrere meg om å gjøre meg kjent med organisasjonen og ivareta de aktivitetene og initiativene som allerede er i gang. Personal- og kompetanseutvikling blir viktige suksessfaktorer i denne bransjen i årene framover, og jeg er overbevist om at det gode HMS- og miljøarbeidet sin Assemblin driver vil være utslagsgivende for vår konkuranseevne i framtida. Assemblin skal være den beste arbeidsgiveren i bransjen, det er en god målsetting for hele organisasjonen, sier han.

Ansvar for 70 lærlinger

Lærlingansvarlig Stein Rasch får ansvar for oppfølging av Assemblins rundt 70 lærlinger innenfor rør- og elektrofagene. Rasch har selv bakgrunn fra rørbransjen, men kommer til bedriften som nyutdannet adjunkt, med ferske studier i pedagogikk i kofferten.

- Jeg har alltid hatt brennende interesse for å jobbe med ungdom og ser denne jobben som en flott mulighet til å kombinere den faglige bakgrunnen min med å få jobbe for og med ungdom, sier han.

Rekruttering

- Hvorfor er lærlingene viktige for Assemblin?

- I et langsiktig perspektiv er lærlingene det beste rekrutteringsgrunnlaget en bedrift som Assemblin kan ha. Oppfølging og opplæring av lærlinger krever både tid, vilje, kompetanse og ressurser. Det er ikke alle bedrifter som tar dette løftet, men Assemblin tar dette arbeidet på største alvor. God oppfølging av lærlingene betyr at flere velger å bli i bedriften og dermed bidra til verdiskaping og videre utvikling av virksomheten, sier Stein Rasch.

Jon Kolstø og Stein Rasch etterfølger henholdsvis Knut Kjelsås og Steinar Jenskaug, som begge går av med pensjon.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker