Tidenes kontrakt for Assemblin Norge

Report this content


Assemblin prosjekt Oslo har signert avtale med Veidekke om prosjektering og levering av det rørtekniske anlegget i kjelleren under det nye regjeringskvartalet. Kontrakten er Assemblin Norges største noen gang.


Assemblin inngikk i mars 2020 en samspillsavtale med hovedentreprenør Veidekke om kjelleren under regjeringskvartalet (fase 1) og har brukt denne perioden på å videreutvikle prosjektet i samarbeid med Veidekke og byggherre Statsbygg. Assemblin har i løpet av samspillsfasen blitt godt kjent med leveransen og er nå klar til å igangsette oppdraget (fase 2).

Industrirør
Kontrakten er en total underentreprise med samspill. Oppdraget omfatter både varme- og sanitærtekniske løsninger og innebærer mye bruk av industrirørsystemer, der Assemblin henter inn spisskompetanse fra sin industriserviceavdeling i Sarpsborg. Prosjektet er planlagt fullført vinteren 2025.

Høye krav til kvalitet
- Prosjektet stiller høye krav til kvalitet, sikkerhet, HMS og bærekraft. Dette er også viktige fokusområder for Assemblin, og vi føler at kompetansen og erfaringen vår i sterk grad bidrar til å sette kvaliteten og standarden for leveransen, sier avdelingssjef Snorre Barking i Assemblin prosjekt Oslo.

- Med en prosjektperiode som strekker seg fram mot 2026, er det også et svært viktig oppdrag for oss med tanke på både forutsigbarhet, arbeidsplasser og økonomi i årene framover. Vi gleder oss til å komme i gang med nok et signaturbygg for Oslo, sier Barking.

BILDETEKSTER:
- Prosjektet stiller høye krav til kvalitet, sikkerhet, HMS og bærekraft. Dette er også viktige fokusområder for Assemblin, sier avdelingssjef Snorre Barking i Assemblin prosjekt Oslo.

Assemblin skal levere det rørtekniske anlegget i kjelleren under det nye regjeringskvartalet. (Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis)

For mer informasjon, kontakt:

Adm.dir. Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS
+47 97 57 75 54
torkil.hansen@assemblin.no

Avdelingssjef Snorre Barking, Assemblin prosjekt Oslo
+47 91 68 74 37
snorre.barking@assemblin.no