Atea skal levere skytjenester til universitetssektoren

Atea er en av leverandørene som er tildelt en rammeavtale med universitetssektoren i Europa for leveranse av skytjenester.

Det europeiske forskningsnettsamarbeidet Géant har gjennomført anbudsprosessen for 36 land, og tildelt kontrakter til 22 leverandører. Atea er tildelt kontrakt for leveranse av Microsoft Azure, og kan levere i hele 22 av de 36 landene.

Géant anslår den totale rammen i avtaleverket til å være 300-500 millioner Euro i den fireårsperioden avtalen varer. Uninett AS representerer Norge i Géant-samarbeidet.

Ubegrenset kapasitet

Administrerende direktør i Atea Norge, Michael Jacobs, mener avtalen vil gjøre det enkelt for sektoren å gi sine ansatte og studentene tilgang til ubegrenset kapasitet.

-       Eksempelvis vil dette gjøre det enklere for studenter å få tilgang til teknologi som norske og europeiske virksomheter benytter i sin IT-infrastruktur. På denne måten kan de tidlig lære hvordan de kan bruke teknologien som deres fremtidige arbeidsgivere ønsker å videreutvikle og videreforedle for å møte selskapenes forretningsmessige behov, sier han.

For forskningsinstitusjonene mener han at datakapasiteten forskerne nå vil få tilgang på kan bli avgjørende for raskere å kunne løse de gåtene de jobber på. Jacobs trekker frem måten Microsoft jobber sammen med forskere rundt om i verden på for å løse kreftgåten som et godt eksempel.

– Enorm vekst i skytjenester 

Jacobs mener rammeavtalen som er inngått med Uninett viser at Atea er konkurransedyktig både på kvalitet og pris.  

-       Markedet for skytjenester har en enorm vekst, og vi i Atea merker stor økning i etterspørselen. Det er et solid klapp på skulderen og tillitsvekkende at europeiske utdannings- og forskningsinstitusjoner velger Atea som en av sine leverandører innenfor segmentet, avslutter han.

Han opplyser at Atea vil gå aktivt inn for å hjelpe kundene med å ta i bruk skytjenestene gjennom ulike tilbud på relevant rådgivning og opplæring.

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Michael Jacobs, administrerende direktør, Atea AS, mobil (+47) 908 28 216

Om Atea:

Atea er markedsleder i Norden og Baltikum, og er den tredje største IT-infrastrukturleverandøren i Europa. Atea finnes i syv land i Norden og Baltikum, med ca. 6 800 medarbeidere. Konsernet hadde en omsetning på drøye 31,2 mrd. NOK i 2016 og er notert på Oslo Børs. Atea Norge består av 1 650 medarbeidere på et tyvetalls steder fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Atea har over 350 spesialister på Cloud, og er med dette kanskje landets ledende miljø på området. 

Om Géant:

Géant koordinerer det faglige samarbeidet mellom forskningsnettene i Europa, og har også en viktig rolle som rådgiver til EU om den teknologiske utviklingen innen nettinfrastruktur. Samarbeidet skjer både gjennom ulike arbeids- og interessegrupper, og gjennom utviklingsprosjektet Géant4. I tillegg utvikler og driver Géant det europeiske forskningsnettverket som kobler sammen de nasjonale forskningsnettene, samt ulike forskningsprosjekter og –miljøer på europeisk og globalt nivå. 

Om Uninett:

Uninett AS er eid av Kunnskapsdepartementet og har som sin sektorpolitiske oppgave å realisere et nasjonalt forskningsnett og en allsidig e-infrastruktur for forskning og høyere utdanning i Norge. Gjennom samarbeid med institusjonene i norsk universitets- og høgskolesektor (UH-sektoren), tilbyr Uninett framtidsrettet infrastruktur og fellestjenester til sektoren, slik at forskning og utdanning kan utføres.

Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216, michael.jacobs@atea.no

Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-infrastrukturmarkedet. Vi er 1650 ansatte og har kontorer i 23 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for omtrent NOK 31 milliarder i 2016. www.atea.no

Tags: