Atlas Copco er det første selskapet som tilbyr kompressorer med null energiforbruk - Carbon Zero - serien

Antwerpen, Belgia, 30. juni 2009: Atlas Copcos divisjon Oil-free Air har kunngjort at firmaets ZR-serie med vannkjølte, oljefrie kompressorer med innebygde energigjenvinningssystemer er de første i verden som er TÜV-sertifiserte for null energiforbruk ved gitte omgivelser. Det har blitt dokumentert at 100 % av den tilførte elektriske energien kan gjenvinnes i form av varmt vann. Med disse Carbon Zero-kompressorene kan industrier som bruker mye varmt vann og damp, som meierier, næringsmiddel- og papirindustrien, farmasøytisk industri, kjemisk og petrokjemisk industri, kraftverksindustri samt renrom- og tekstil-industrien, redusere strømregningene sine kraftig.

Energibesparelsene for trykkluftsystemer er svært viktige da energiforbruket vanligvis representerer over 80 % av kostnadene i løpet av kompressorens levetid. Mens trykkluftsystemer gjennomsnittlig står for ca. 10 % av industriens strømforbruk, kan det utgjøre opptil 40 % av fabrikkens strømregning. På bakgrunn av dette har Atlas Copco arbeidet med energibesparende trykkluftløsninger i mange år. Den nye sertifiseringen er enda en milepæl i Atlas Copcos historie med nyskapninger. "Det er med glede vi kan tilby kundene våre en trykkluftløsning som kan gjenvinne 100 % av den tilførte energien,” sier Stephan Kuhn, administrerende direktør for Atlas Copcos forretningsområde Compressor Technique. “I dag har kundene våre strenge mål for å redusere karbondioksidutslippene. Med Carbon Zero-kompressoren kan kundene få trykkluft praktisk talt gratis, noe som påvirker miljøet og sluttproduktet betraktelig.” Den uavhengige Technische Überwachungs-Verein (den tyske tekniske overvåkingsorganisasjonen, eller TÜV) overvåket tidligere i år typetestingen av Atlas Copcos vannkjølte, oljefrie ZR 55-750 skruekompressorserie utstyrt med innebygde energigjenvinningssystemer. Testingen inkluderer sanntidsmåling av den tilførte effekten og uttakskraften som varmt vann. De to målingene ble deretter sammenlignet. Det ble dokumentert at under spesielle utformingsforhold med 40° C og 70 % relativ luftfuktighet, ble 100 % av den tilførte effekten gjenvunnet. Mens Carbon Zero-kompressoren komprimerer luft, blir all den tilførte effekten omformet til varme. Denne varmen vises på forskjellige kompressorkomponenter. Utfordringen er å hente opp denne varmen fra alle komponentene som kompresjonselementer, oljekjøleren, mellomkjøleren og etterkjøleren. Det innebygde energigjenvinningssystemet sirkulerer kaldt vann gjennom alle disse komponentene, og som et resultat av varmeoverføringen, produserer den varmt vann på opptil 90° C. Dette varme vannet kan ha flere bruksområder i industrien. De fleste industrier kan bruke varmt vann til oppvarming av lokaler, dusjer og lignende. Men industriene som vil dra mest nytte av dette, er de som har et kontinuerlig behov for varmt vann og damp i produksjonen. Vanlige brukere av varmt vann og damp omfatter næringsmiddelfabrikker og meierier (skålding, rengjøring, sterilisering, smelting), papirindustrien (i kokeren og fordampere, og i bleking og laging av papirmasse), tekstilindustrien (farging, stabilisering av håndlagde fibre), den farmasøytiske industrien (fermentering og sterilisering), raffinerier, kjemiske og petrokjemiske anlegg (dampdestillering, forbedret gjenvinning, avskraping, varmesporing), kraftverk (generering av elektrisitet), renrom (fukting). Det varme vannet eller dampen genereres vanligvis ved hjelp av industrielle kjeler som forbruker elektrisitet eller drivstoff som olje og naturgass. Når det brukes varmt vann fra kompressoren, enten direkte eller som forhåndsoppvarmet tilførselsvann til kjelen, blir drivstofforbruket enten svært redusert eller eliminert. Dette fører til betydelige energibesparelser. Chris Lybaert, administrerende direktør for Atlas Copcos divisjon Oil-free Air, sier “Alt i alt gir Carbon Zero-kompressoren en dobbel gevinst til kundene våre med både store miljøfordeler og økt lønnsomhet.” MERKNAD TIL UTGIVERE: Denne pressemeldingen, inkludert et komplett pressesett og bilder og diagrammer i høy oppløsning, kan bestilles på Atlas Copcos nettsted: www.carbonzerocompressors.com

Om oss

Atlas Copco er en verdensledende leverandør av produktivitetsfremmende løsninger for industrien.Produktene og tjenestene strekker seg fra luft- og gasskompressorer, generatorer, gruve- og anleggsutstyr, industriverktøy og monterings-system til relatert ettermarked og utleie.I nært samarbeid med kunder og partnere og med mer enn 130 års erfaring, utvikler Atlas Copco løsninger for høyere produktivitet.Atlas Copcos forretningsløfte er enkelt og tydelig:”Vi engasjerer oss for å øke din produktivitet ved samarbeid og fornyelse”.Dette er et løfte til våre kunder. Det er dere som skal føle og oppleve at vi holder vårt forretningsløfte gjennom kvaliteten på våre produkter, vår service og vår fremtreden i sin alminnelighet.Det er vår utfordring at vi lever opp til løftet.Det er også en forutsetning for Atlas Copcos fremtidige suksess.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker