Atlas Copcos nye e-guide skisserer opp veien til samsvar med utslippstandarden Stage V

Report this content

Europakommisjonens nye regler i 2019-2020 pålegger produsenter av ikke-veigående industrielle maskiner strengere utslippssmål.

Atlas Copcp Power Technique har offentliggjort en gratis e-guide som forklarer hvordan Europakommisjonens nye utstlippsstandard vil påvirke ikke-veigående maskiner som kompressorer, generatorer, pumper og lystårn.

«Veien til Stage V-samsvar og videre fremover» skisserer rammene for Stage V-standardene, som implementeres i 2019-2020 som et ledd i arbeidet med å redusere forurensningen. Standardene innfører strengere grenseverdier for utslipp av partikkelstoffer (PM) og partikkelantall (PN), noe som gjør det nødvendig å utstyre en del ikke-veigående motorer innenfor bestemte energikategorier med ekstra utstyr, som f.eks. dieselpartikkelfilter.

Atlas Copco e-guide gir kundene en oversiktlig vei til Stage V-samsvar og forklarer hvordan det å samsvare med regelverket også vil føre til renere produkter med høyere ytelse som vil være mer stillegående, ta mindre plass og være mer drivstoffeffektive enn tidligere.

«Mens noen industrielle leverandører sliter med utfordringer som den nye motorarkitekturen skaper for produktene deres, har Atlas Copco lenge ansett Stage V som en god anledning til å utvikle ny teknologi», sier Andrew Walker, President of Atlas Copcos Power Technique Business Area. «Atlas Copco tilbyr kundene en ukomplisert vei til regelsamsvar, med en enestående serie neste generasjons kompressorer, generatorer, pumper og lystårn som gir bedre ytelse og verdi enn før.

Europakommisjonens ønske om å forbedre luftkvaliteten, og dermed beskytte helsen til EØS-borgerne, vil gjøre at arbeidet med å redusere utslippene fra ikke-veigående mobile maskiner fortsetter, også etter innføringen av Stage V-regelverket. E-guiden ser også på den merkbare trenden mot ikke-forurensende og tilkoblede luft-, strøm- og strømningsløsninger som er avhengige av alternative kraftarkitekturer, bl.a. hybrid, strøm og batteri.

Denne trenden mot alternative arkitekturer, er spesielt relevant for bynære områder i Europa, hvor stadig flere lokale myndigheter stenger eller begrenser bruken av dieselutstyr i soner med lavt utslipp.» sier Walker. Han fortsetter: «Selv om hastigheten og størrelsen på denne konvertering er geografisk bestemt, er det liten tvil om at samfunnets negative oppfatning av dieselpartikler i forbindelse med helsemessige problemer vil fortsette med å vokse. Derfor ser e-guiden på overgangen til alternative kjøreteknologier som batteridrevet eller elektronisk drevet utstyr.»

Den nye e-guiden heter «Veien til Stage V-samsvar og videre fremover» og kan lastes ned her.

 

For mer informasjon ta kontakt med:
Jon-Andreas Ellefsen, Salgssjef Norge, Atlas Copco Power Technique Nordic
Telefon: +47 911 431 24, Email: jon-andreas.ellefsen@atlascopco.com    

Linda Ekwall, Marknadskommunikationschef, Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. +46 (0)8 743 8316, e-post linda.ekwall@atlascopco.com 

 

Atlas Copco er en ledende global leverandør av bærekraftige produktivitetsløsninger. Konsernet betjener kunder med innovative kompressorer, vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, bygg- og gruveutstyr, elektrisk verktøy og monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester som fokuserer på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi.  Selskapet ble opprettet i 1873 og har sitt hovedkontor i Stockholm, med global rekkevidde som omfatter mer enn 180 land. I 2017 hadde Atlas Copco inntekter på BSEK 116 (BEUR 12) og ca. 47 000 ansatte. Lær mer på www.atlascopcogroup.com.

Kraftteknikk
Gode ideer fremskynder innovasjon. Atlas Copco Power Technique gjør industrielle ideer om til ledende teknologi innenfor luft-, kraft- og flyteløsninger. Våre entusiastiske medarbeidere, kompetanse og service gir bærekraftig verdi til bedrifter overalt.

Portabe Air er en avdeling i Atlas Copcos forretningsområde Power Technique. Divisjonen utvikler, produserer og markedsfører et omfattende utvalg av mobile og energieffektive kompressorer, håndholdte lett-demoleringsverktøy og industrifokuserte løsninger, som høytrykksforsterkere og luftutstyr av høy kvalitet. Produktene brukes i mange forskjellige bransjer, inkludert bygg, gruvedrift, olje og gass samt utleie. Avdelingens hovedkvarter er i Antwerpen i Belgia. De viktigste produksutviklingssentrene og produksjonsanleggene befinner seg i Europa, Asia, Sør-Amerika og Nord-Amerika.

Kraft og flyt 
Power and Flow er en avdeling i Atlas Copcos forretningsområde Power Technique. Gode ideer er drivkraften i avdelingen. Vi har et nært samarbeid med kundene, for å garantere en innovativ og bæredyktig fremtid, hvor lyse ideer blir til energieffektiv teknologi i mobile generatorer, lystårn og pumper, samt i relatert tilbehør og tilkoblingsløsninger. Vår erfaring innenfor ingeniørkunsten resulterer i produkter og løsninger som brukes innenfor en lang rekke bransjer, inkludert bygg og anlegg, minedrift, events, avvanning og utleie. Avdelingens hovedkontor ligger i Zaragoza i Spania, og de største utviklings- og produksjonsanleggene befinner seg i Europa, Asia, Sør-Amerika og Nord-Amerika.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Mens noen industrielle leverandører sliter med utfordringer som den nye motorarkitekturen skaper for produktene deres, har Atlas Copco lenge ansett Stage V som en god anledning til å utvikle ny teknologi. Atlas Copco tilbyr kundene en ukomplisert vei til regelsamsvar, med en enestående serie neste generasjons kompressorer, generatorer, pumper og lystårn som gir bedre ytelse og verdi enn før.
Andrew Walker, President of Atlas Copcos Power Technique Business Area