Dyre feil for bileiere på Østlandet

Dyre feil for bileiere på Østlandet (Oslo, 28.04.05): EU sikrer norske bileiere retten til fritt valg av verksted og fritt valg av deler fra dag én. Men en fersk undersøkelse viser at bileierne ikke er klar over dette, og dermed taper tusenlapper på å ikke benytte seg av det billigste alternativet. Retten til fritt valg av verksted og deler gjelder fra dag én, og er sikret gjennom en EU-forskrift fra 2003. Men fortsatt er ikke bileierne her på berget klar over disse rettighetene. En undersøkelse som er gjennomført av Norsk Statistikk for Autobransjens Leverandørforening (ABL), viser følgende: Feil om deler Hele 70 prosent av bileierne på Østlandet tror at det er bilprodusentene som lager originaldelene til bilene. I virkeligheten kommer fire av fem deler i en ny bil fra uavhengige delprodusenter. Samtidig tror 61 prosent at det er viktig eller svært viktig å bruke originaldeler i forbindelse med service og reparasjon. - Dette, sammen med misforståelsen om hvem som lager delene, styrer bileierne inn mot kjøp av deler som er merket med bilprodusentens logo, til tross for at de kunne ha fått samme del eller deler av tilsvarende kvalitet gjennomgående rimeligere om de hadde vært klar over realitetene, sier Arild Hansen, styremedlem i ABL. Feil om verkstedsvalg Lignende misforståelser gjør seg gjeldende når det gjelder verkstedsvalg. 40 prosent av bileierne tror at bilprodusentens garanti bortfaller dersom man bruker et frittstående verksted i stedet for bilmerkeverksted. Samtidig viser det seg at dersom bileierne forstår at man får like gode deler på frittstående verksteder som på bilmerkeverksteder, vil pris være utslagsgivende for de fleste – 43 prosent - når det gjelder valg av verksted. Da ville bare 20 prosent av bileierne på Østlandet la merkeverksted være utslagsgivende for valget. - Vi har med andre ord en kjempejobb å gjøre når det gjelder å informere bileierne om fakta og om rettighetene de har i henhold til de nye EU reglene. Fortsatt er det en del bilprodusenter som gir villedende informasjon til forbrukerne om dette, og som derfor undergraver forbrukernes rettigheter og en fungerende konkurranse i markedet, sier Arild Hansen. Forbrukersak - Andelen deler produsert av bilprodusenten i nye biler varierer fra bilmerke til bilmerke, men det er om lag kun 20% av bilens deler som lages av bilprodusenten. Resten lages av andre, og er originaldeler uansett hvilket distribusjonsnettverk de selges gjennom. Bilprodusenten monterer delene til bilen din, og selger deretter reservedeler ofte merket med bilmerkets logo. Dette blir da feilaktig oppfattet som de eneste originale delene – en myte merkeforhandlere og –verksteder har benyttet i markedsføring gjennom originaldelbegrepet. Nå er det ikke lenger lov å bruke originaldeler kun om disse delene, sier Hansen, som forteller at Konkurransetilsynet og Forbrukerombudet nå har flere saker om feilinformasjon til vurdering. Ytterligere kommentarer ved: Arild Hansen, tlf 907 74 601 Spørsmål og resultater Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat Hvem produserer originaldelene til din bil? Hele landetØst-landetVest-landetMidt-NorgeNord-Norge Bilprodusenten69%70%72%65%72% Uavhengige deleprodusenter3%3%1%6%1% Både bilprodusenten og uavhengige deleprodusenter11%11%12%13%8% Vet ikke16%16%20%17%18% Når du leverer bilen til service eller reparasjon, hvor viktig er det for deg at delene erstattes med originaldeler? Hele landetØst-landetVest-landetMidt-NorgeNord-Norge Svært eller ganske viktig59%61%58%60%55% Lite eller ikke viktig37%35%36%36%40% Vet ikke4%4%7%4%5% Ved kjøp av ny bil følger det med en garantiperiode. Tror du bilfabrikkens garanti bortfaller dersom du foretar service eller reparasjon hos frittstående verksted i garantiperioden? Hele landetØst-landetVest-landetMidt-NorgeNord-Norge Ja40%41%40%33%47% Nei42%40%46%48%41% Vet ikke8%9%14%19%12% Når du får originaldeler både på merkeverksteder og frittstående verksteder, hva vil være avgjørende for ditt verkstedvalg? Hele landetØst-landetVest-landetMidt-NorgeNord-Norge At det er et merkeverksted22%20%22%21%24% Pris42%43%42%40%40% Service12%11%16%7%14% Tilgjengelighet8%8%5%12%7% Andres anbefaling3%4%4%2%3% Annet/Vet ikke14%14%10%18%12% ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no