Får tillit som Europas efaktura-leder – skal få Europa over på efakturaløsninger

IT-selskapet Baswares toppsjef, Esa Tihilä, er valgt som leder av den nyopprettede europeiske foreningen for efakturaleverandører (European E-invoicing Service Providers Association, EESPA). Foreningen etableres da aktørene ser behov for større samhandling på tvers av tradisjonelle konkurranseskiller, teknologier og landegrenser i et Europa hvor efakturautbredelsen for alvor begynner å skyte fart. Samtidig spiller teknologiutviklingen en stadig viktigere rolle for de fleste virksomheter i dagens utfordrende økonomiske klima i Europa. Utmerkelsen fant sted ved den første generalforsamlingen i Brussel og vervet innehas i to år. For Basware er det en tillitserklæring i et europeisk efakturamarked i rask utvikling med Basware som en av de fremste.

- For oss i Basware er det en stor tillitserklæring at vår toppsjef gis ansvaret med å lede utviklingen og samspillet i et europeisk efakturamarked i rask utvikling. EESPAs viktigste mål er å fremme interoperabilitet og etableringen av et felles økosystem, noe som har stor verdi for alle berørte parter – både leverandører og brukere, slik at løsningene og behov samspiller på en god måte i tiden fremover, sier Bjørn Røsten i Basware Norge.

Baswares toppsjef blir den første lederen av den europeiske foreningen for efakturaleverandører (EESPA), som formelt ble opprettet 6. november 2011, og nå er foreningens organisatoriske statutter, formål og målsettinger ratifisert og bekreftet. 

- I tillegg vil organisasjonen jobbe for å videreutvikle samt støtte den brede innføringen av efaktura i Europa, noe som er et viktig arbeid. Med Baswares finske og nordiske forankring er vi langt fremme på dette området, både i Europa og internasjonalt, og det er derfor forhåpentligvis mulig for oss å dra veksler på disse erfaringene når Esa Tihilä de kommende årene også skal lede bransjen i arbeidet med å få Europa over på efakturaløsninger. I tillegg vil han på vegne av organisasjonen delta i offentlige politiske debatter og foreslå «best practice» innen aktuelle europeiske fora, samt sørge for at foreningen bistår medlemmene med aktuelle tjenester og oppfølging, sier Bjørn Røsten i Basware. 

Esa Tihilä har over 20 års nasjonal og internasjonal erfaring innen IT- og tjenesteorientert virksomhet, og før årets utnevnelse som toppsjef i Basware, ledet han selskapets raskest voksende forretningsområde – nemlig Automation Services - som inkluderer Baswares efakturatjenester.

- Det er et viktig signal at aktørene i bransjen går sammen og etablerer en felles organisasjon med fokus på innføring av efaktura i Europa. Det er trolig verdt å merke seg, spesielt for de virksomhetene som ennå ikke har utnyttet de mange fordelene. I tillegg vil dette bidra til å strømlinjeforme prosessene i virksomheter på tvers av landegrenser uten at det innføres nasjonale særløsninger. Sånn sett vil det derfor trolig bli mange som vinner på dette. For oss i Basware er det moro at vår toppsjef er valgt som den europeiske fanebæreren for å få norske, nordiske og europeiske virksomheter til å utnytte efakturafordelene, sier Bjørn Røsten, og tillegger: 

- Efaktura er et utrolig kraftig verktøy i dagens økonomi – og det gjør det mulig for organisasjoner å styre kostnadene og styrke leverandørrelasjonene med gjennomgående forbedret styring og etterlevelse av sentrale virksomhetsprosesser i hele verdikjeden fra bestilling og innkjøp til fakturering og betaling. På dette området skjer det mye i Norge for tiden, da det offentlige har satt 1. juli 2012 som frist for at alle leverandører til det offentlige skal sende elektroniske fakturaer. Vi i Basware bistår en rekke virksomheter, og det offentlig, med å møte disse kravene – og selv om mange fortsatt ikke har tatt ordentlig tak i dette – er det stadig flere som sørger for å være klare. Nettopp derfor er det også viktig at det på europeisk nivå gjøres et samlet og tydelig arbeid med å fremme behovene og fordelene tilknyttet efakturaløsninger, og samtidig øke samspillet mellom aktørene, sier Bjørn Røsten. 

- Med felles regelverk og et tilgjengelig europeisk fellesmarked, må også efakturaleverandørene i Europa øke samspillet og uttrykke seg gjennom en omforent stemme. EU-kommisjonen ønsker å se at elektronisk fakturering blir den dominerende metoden for fakturering innen 2020 og jeg ser frem til å støtte dette målet som leder av EESPA, utdyper Esa Tihilä, som er toppsjef i Basware og nylig utvalgt leder av EESPA.

Basware er den ledende leverandøren av såkalte behov-til-betalingsløsninger (purchase-to-pay) i Norge, Norden og Europa. Selskapets posisjon er spesielt sterk i Norge, som i det siste har levert sterkest vekst av alle markeder utenfor det finske hjemmemarkedet. De siste regnskapstallene, fra 3. kvartal 2011, viser at Norge fortsatt utmerker seg som et av de aller sterkeste enkeltmarkedene for Basware i hele verden, både i forhold til utvikling i omsetning og lønnsomhet, ved siden av det finske hjemmemarkedet. Med Norge som en motor for vekst og lønnsomhet i Skandinavia er farten spesielt høy innen SaaS og efaktura.

For mer informasjon, kontakt:

Bjørn Røsten, Salgsdirektør Basware
Tel: +47  90 96 86 10
Epost: bjorn.rosten@basware.com

Om EESPA
EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) ble nylig etablert og registrert som en internasjonal non-profit forening (AISBL) under belgisk lov. Som en bransjeforening for efaktura-industrien, fungerer EESPA som en plattform for samarbeid innen ikke-konkurrerende utfordringer i bransjen.

Om Basware
Basware er en global markedsledende totalleverandør av løsninger for reiseregning, fakturahåndtering, efaktura, innkjøp og arkiv. I dag automatiserer Basware hverdagen til over 1 500 kunder og 1 000 000 brukere i mer enn 60 land. Baswares løsninger er tilgjengelige i Europa, USA, Asia og Australia gjennom et omfattende nettverk av Baswares kontorer og forretningspartnere. Basware ble etablert i 1985 og er notert på Helsinki-børsen. Basware har i dag syv datterselskaper i Europa og ett i USA.

Basware Norge består av 60 ansatte ved kontorer i Oslo og Mo i Rana, med over 300 kunder fra ulike bransjer både i offentlig og privat sektor. Noen eksempler på kunder er Det Norske Veritas, Avinor, ICA Norge, UiO, UiB, NTNU, Toyota Norge, Rieber & Søn, Ernst & Young, PwC, KPMG, Ahus, Rikshospitalet, Uninett, Sparebank 1 Gruppen, DnB, Color Line, DHL Express, Gjensidige og PGS.

For mer informasjon, se www.basware.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia