Baxter et av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden - Baxter lanserer ny atferdskodeks i 2009

Baxter International Inc. ble nylig utpekt som et av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Selskapet har utarbeidet en ny atferdskodeks som styrker selskapets ambisjon om å praktisere høye krav innen forretningsetikk og integritet. Baxter er også med i boken Green Biz: 50 Green, Profitable Companies Reveal Their Strategies and Successes på grunn av sin ledende stilling på området bærekraftig utvikling.

Oslo, 19. mars 2009

Flere av Baxters regioner og produksjonsanlegg er nylig blitt belønnet for sitt arbeid for å fremme initiativer for mangfold og miljø. I Asia og Stillehavsområdet er Baxter tildelt den prestisjefylte Catalyst Award for sitt arbeid innen mangfold og inkludering. Baxters anlegg i Thousand Oaks, California, er tildelt Flex Your Power Award, anlegget i Cleveland, Mississippi, er valgt ut til å delta i delstatens miljøprogram enHance, og anlegget i Round Lake, Illinois, er tildelt Pollution Prevention Award. Mer informasjon om Baxters arbeid innen bærekraftig utvikling finner du på http://sustainability.baxter.com/

Baxter på listen over et av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden
For femte år på rad har det internasjonalt anerkjente analysefirmaet Innovest Strategic Value Advisors utpekt Baxter til et av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Baxter er et av fire globale farmasøytiske selskaper som har vært oppført på Global 100-listen hvert år siden den ble publisert for første gang i 2005. Global 100-listen ble offentliggjort 28. januar 2009 i forbindelse med World Economic Forum i Davos, Sveits. De 100 selskapene på listen, som velges ut blant 1800 børsnoterte internasjonale selskaper, er de som i forhold til sin referansegruppe anses som best på blant annet å håndtere sosiale, miljømessige og strategiske spørsmål.

Baxter lanserer ny atferdskodeks
Med den nye atferdskodeksen styrker Baxter sin langvarige kultur med å fokusere på integritet. Den nye atferdskodeksen gjenspeiler endringer som har skjedd i bransjen, og har et mer brukervennlig format med spørsmål/svar og en veiledning. For å bruke et mer standardisert språk har selskapet også valgt å endre tittelen fra Global Business Practice Standards til Code of Conduct (atferdskodeks). Baxters atferdskodeks foreligger på 20 språk. Alle medarbeidere i Baxter har fått et eksemplar, og vil få opplæring i det fornyede innholdet. Baxters atferdskodeks finner du på www.baxter.com/codeofconduct/.

Baxter hylles for sitt arbeid for mangfold og integrering i Asia og Stillehavsområdet
Baxter er tildelt Catalyst Award for sitt kontinuerlige mangfoldsarbeid og sitt innovative program Building Talent Edge i Asia og Stillehavsområdet. Catalyst Award deles ut hvert år, og hedrer innovative organisasjonsstrategier med utprøvde, målbare resultater innen rekruttering, utvikling og suksess for kvinner. Baxter implementerte initiativet Building Talent Edge i Asia og Stillehavsområdet i 2005. Hovedmålet med programmet var å oppnå en jevn kjønnsfordeling (50/50) på ledelses- og styrenivå i 14 land. Building Talent Edge har ført til at andelen kvinner i viktige posisjoner har økt jevnt i regionen: Andelen kvinner i ledende og beslutningstakende posisjoner har steget fra 31 prosent i 2004 til 50 prosent i 2008, og fire av de 16 øverste sjefene er kvinner. Det er andre gang Baxter er tildelt Catalyst Award, og første gang prisen er tildelt for et selskaps innsats i Asia og Stillehavsområdet.

Baxter med som ledende selskap innen arbeid for bærekraftig utvikling i boken Green Biz
Baxter er med blant de 50 globale selskapene som er tatt med i den nye boken Green Biz: 50 Green, Profitable Companies Reveal Their Strategies and Successes. Boken beskriver hvordan 50 ledende globale selskaper på ulike steder i verden på en nyskapende måte har tilpasset sine forretningsplaner for å bli miljømessig bærekraftige, samtidig som de forblir lønnsomme og fortsetter å vokse. Boken er utarbeidet av Ceres, Nord-Amerikas største organisasjon for investorgrupper, miljøorganisasjoner og investeringsfond, som inngår overenskomster direkte med selskaper, for eksempel Baxter, i miljøspørsmål og sosiale spørsmål.

Anlegget i Thousand Oaks belønnes for energieffektivitet
Baxters biovitenskapelige produksjonsanlegg i Thousand Oaks, California, er tildelt prisen Flex Your Power Award av Californias energieffektivitetskampanje, Flex Your Power, i kategorien for energieffektivitet. Baxter ble valgt ut blant flere hundre finalister for sitt arbeid for å redusere det totale energiforbruket, både gjennom installasjon av energieffektivt utstyr, belysning og apparater, og gjennom energieffektiv renovering eller nye byggeprosjekter.

Baxter deltar i Mississippis miljøforvaltningsprogram enHance
Mississippis organ for miljøkvalitet har valgt Baxters anlegg i Cleveland, Mississippi, som en av de første deltakerne i det nye, frivillige delstatlige stimuleringsprogrammet enHance, som oppmuntrer til miljøforvaltning og belønner miljøledende selskaper. I likhet med de amerikanske miljøvernmyndighetenes (EPA) program Performance Track løfter Mississippi-programmet frem de miljølederne som arbeider for å fremme og implementere ressursbevarende tiltak som reduserer mengden avfall, og for å oppnå toppresultater på miljøområdet gjennom et kontinuerlig forbedringsinnsats. enHance består av tre deler – Leader, Steward og Associate – og belønner anlegg som bidrar til å bedre miljøet. Baxters anlegg fikk utnevnelsen Leader.

Anlegget i Round Lake har fått staten Illinois’ Pollution Prevention Award
Baxters forsknings- og utviklingsanlegg i Round Lake, Illinois, ble nylig tildelt Illinois Pollution Prevention Award for Continuous Improvement for 2008. De siste 22 årene har Illinois Sustainable Technology Center samarbeidet med Illinois’ delstatsregjering for å belønne selskaper og organisasjoner i delstaten som på en vellykket måte har redusert mengden fast, flytende og gassformet avfall. Anlegget i Round Lake fikk prisen for en rekke vellykkede miljøprosjekter som ble utviklet i 2007 for å øke energieffektiviteten, redusere avfall, redusere vannforbruket, gjenopprette naturlige habitater og bedre luftkvaliteten. Hittil har prosjektet ført til en årlig energibesparing på 366 000 kW/t, tilbakeføring av fire hektar Baxter-eid mark til opprinnelig stand og en årlig innsparing på cirka 4000 kubikkmeter vann.

Baxter
Baxters engasjement innen bærekraftig utvikling har pågått i over 30 år. Selskapet inngår i Dow Jones’ bærekraftindeks, og er av Innovest Strategic Value Advisors utpekt til et av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden, av Corporate Responsibility Officer Magazine til en av de 100 Best Corporate Citizens og av de amerikanske miljøvernmyndigheter (EPA) til Performance Track Corporate Leader. Baxter er medlem av Center for Corporate Citizenship ved Boston College, av Business Environmental Leadership Council ved Pew Center on Global Climate Change, av Chicago Climate Exchange, av de amerikanske miljøvernmyndighetenes (EPA) Climate Leaders og av Ethics & Compliance Officer Association. Baxter støtter Ceres’ miljøprinsipper og er en såkalt Organizational Stakeholder i Global Reporting Initiative.

Baxter utvikler, produserer og markedsfører produkter som redder og forbedrer livet til mennesker med hemofili, immunsviktssykdommer, infeksjonssykdommer, nyresykdom, traumer og andre kroniske og akutte lidelser. Ved hjelp vår unike kombinasjon av ekspertise innen medisinsk utstyr, legemidler og bioteknologi utvikler vi produkter som fremmer pasientpleie over hele verden.

Baxter er et varemerke som tilhører Baxter International Inc.

Mediekontakt:
Camilla Sjöström
+46 70 379 8300
pressrum_se@baxter.com