Nytt system for blodplasmaforsyning i Norge

Fra 1. juli i år sikres forsyningen av blodplasma til norske pasienter med bidrag fra europeiske blodbanker. Helseforetakenes innkjøpsservice, HINAS har tildelt Baxter en avtale som innebærer en historisk omlegging av håndteringen av blodplasma i Norge.

Mediakontakt Administrerende direktør i Baxter, Sverre Slaastad, mobil 90 95 21 28 Professor Hans Erik Heier, Ullevål Universitetssykehus, mobil 95 93 87 94 Oslo, 9. juni 2009 – Fra 1. juli skal legemiddelfirmaet Baxter kjøpe inn, samle opp og hente blodplasma ved alle landets 60 blodbanker, sende plasmaet til Baxters fraksjoneringssentral i Østerrike hvor blodplasmaet prepareres. Deretter kan sykehus i hele Norge og hele Europa kjøpe tilbake de plasmaproduktene de trenger fra Baxter. – Med andre ord vil godene fordeles: det plasmaet norske blodbanker produserer for mye av vil en annen blodbank i et annet europeisk land dra nytte av og omvendt, sier avdelingsoverlege ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Ullevål universitetssykehus, Hans Erik Heier. Det nye systemet vil gjøre at norske pasienter vil få like sikre blodplasmaprodukter som de andre europeiske landene. Slik sikrer Norge framtidige forsyninger av plasmabaserte legemidler som blir brukt innen traumekirurgi, behandling av immunforsvarssykdommer og nevrologiske sykdommer, hemofili og blødersykdommer. Sikrer behovet Hvert år produserer blodbankene i Norge 50 tonn blodplasma til sammen. Av dette produseres 140 kilo av antistoffet og immunproteinet gammaglobulin. Forbruket av gammaglobulin har steget veldig de siste årene og i Norge er det hvert år behov for 160 til 170 kilo. – Ikke fordi flere blir syke, men fordi det brukes oftere i behandling. Det er ikke nok givere her i Norge til å tilfredsstille behovet, derfor har Norge måttet kjøpe inn de ekstra kiloene fra andre EU-godkjente steder, forteller Heier. Ifølge Heier vil ikke norske pasienter eller norsk helsepersonell merke at Norge blir en del av verdensmarkedet for blodplasma. Gir større åpenhet Det var tre tilbydere i anbudsrunden og Baxter kom best ut på pris, leveringssikkerhet, produktspekter og dokumentasjon. Kontrakten er på to år, med mulighet for to års forlengelse. – Fordelene med omleggingen er økt konkurranse i markedet, økt grad av objektivitet og økt åpenhet, sier administrerende direktør i HINAS, Terje Skansen. Baxter er blant de ledende aktørene i verden på fraksjonering av plasma, utvikling og produksjon av plasmabaserte medikamenter og organisering av logistikk til blodbankene. Denne avtalen gjør Norge til det sjuende landet som bruker Baxters løsning. Sverige har brukt Baxters system i mange år allerede i tillegg til USA, Tyskland, Østerrike, Tsjekkia og Røde Kors i Sveits. – Baxter er ydmyke i forhold til at dette er en endring av en lang praksis i Norge. Vi ser fram til å gå i gang 1. juli, sier administrerende direktør i Baxter, Sverre Slaastad. Baxter Baxter utvikler, produserer og markedsfører produkter som redder og forbedrer livet til mennesker med hemofili, immunsviktssykdommer, infeksjonssykdommer, nyresykdom, traumer og andre kroniske og akutte lidelser. Ved hjelp vår unike kombinasjon av ekspertise innen medisinsk utstyr, legemidler og bioteknologi utvikler vi produkter som fremmer pasientpleie over hele verden. www.baxter.no Baxter er et varemerke som tilhører Baxter International Inc. # # #

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker