Effekt på samtlige pasienter - Nytt håp for pasienter med lymfom

Den allerede godkjente radioimmunterapien Zevalin i kombinsjon med lave doser antistoffbehandling kan bli framtidens lymfombehandling. Samtlige pasienter svarte på behandlingen i en mindre undersøkelse som nylig ble presentert av Dr. Sweetenham på American Society of Haematology, ASH, i San Diego USA. Resultatet baseres på 8 pasienter som tidligere ikke hadde fått noen annen behandling. Hos fem av disse åtte pasienter forsvant samtlige sykdomssymptomer. Schering Norge AS Corporate Communication, 2004-12-17 For ytterligere informasjon kontakt • Lisa Emilsson, Informasjonssjef. Tfn +46 8-728 42 49; +46 70-635 72 20 ###

Dokumenter og linker