Nye fremskritt innen behandling av leukemi - Kombinasjon av legemiddel gjør at leukemipasienter lever lenger uten tilbakefall av sykdom

Under årets hematologmøte, ASH, i USA , presenterte Dr. Catovsky, London, resultater fra studien UK LRF CLL4 som viser at kombinasjonen av to kjente legemiddel, fludarabin (Fludara®) og cyklofosfamid er mer effektivt enn det eldre legemiddelet klorambucil (Leukeran®).

Klorambucil har fram til idag blitt ansett av mange å være en standard på den første behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Dette vil troligvis bli endret nå. I studien har man behandlet pasienter med enten klorambucil, fludarabin eller fludarabin i kombinasjon med cyklofosfamid. Fludarabin alene eller i kombinasjon med cyklofosfamid var med effektivt enn klorambucil, og pasientene levde lengere uten tilbakefall av sykdommen. Fludarabin i kombinasjon med cyklofosfamid forventes å bli en ny standard som første behandling av KLL og kan medføre økt livskvalitet for mange pasienter med KLL. Behandling Antall pasienter Fullstendig svar på behandling (CR) Svar på behandling (ORR) Överlevelse uten tilbakefall av sykdommen etter 3 år Fludarabin (Fludara®) 176 15% 77% 31% Fludarabin + cyklofosfamid 176 37,5% 90,5% 62% Klorambucil (Leukeran®) 309 8% 69% 23% Schering Nordiska AB Corporate Communication, 2005-12-14 For mer informasjon kontakt • Lisa Emilsson, Informasjonssjef, Schering Nordiska AB. Tfn 08-728 42 49; 070-635 72 20 ### ASH, American Society of Hematology, tilrettelegger årlige møter der ca. 20 000 leger fra hele verden deltar. Årets møte ble avholdt i Atlanta mellom 8.-13. desember (www.hematology.org; Mer om studien: http://www.abstracts2view.com/hem_ash05atlanta/view.php?nu=HEM05L1_1641) Om leukemi Leukemi er et samlingsnavn for mange ulike blodsykdommer som har sin opprinnelse i ulike typer av syke hvite blodlegemer. Leukemi oppstår som følge av en ukontrollert oppvekst av hvite blodlegemer som ikke er helt utviklet og ”dytter ut” normale celler i benmargen og blodet. KLL, kronisk lymfatisk leukemi, er den vanligste formen av voksenleukemi og den rammer bortimot 120 000 mennesker årlig i USA og Europa. Tross intensiv forskning og nye behandlinger for KLL er sykdommen fremdeles vanskelig å helbrede.

Dokumenter og linker