Nytt håp til personer med høy risiko for å utvikle MS

Resultater fra BENEFIT-studien vil sette nye standarder for avgjørelser om tidlig behandling – forlenget tid til MS-diagnose

Thessaloniki, Hellas, 30. september 2005 – Tidlig behandling med Betaferon® (interferon beta-1b) etter et første kliniske anfall som gir mistanke om multippel sklerose (MS), kan forsinke utviklingen av klinisk diagnostisert MS. Resultater fra den flernasjonale BENEFIT*-studien som ble presentert på ECTRIMS’/ACTRIMS’ felles kongress** viste at personer som ble behandlet med Betaferon®, var to ganger bedre beskyttet mot å utvikle MS enn de som ble behandlet med placebo (31 % sammenlignet med 15 % får ikke et andre attakk i løpet av studien). Ubehandlet vil 85 prosent av personene som opplever et slikt anfall, få diagnosen MS innen to år. Dette er første gang at behandling med hyppig dosering av et høydosepreparat er studert hos denne typen pasienter. "I denne studien av Betaferon så vi 50 % redusert risiko for å utvikle MS sammenlignet med placebo. Disse bemerkelsesverdige resultatene viser at tidlig behandling med hyppig dosering av høydose interferon fører til en klar fordel for pasienten og har en gunstig bivirkningsprofil," sier Ludwig Kappos, professor i nevrologi/klinisk nevroimmunologi ved universitetet i Basel (Sveits) og ansvarlig undersøker i BENEFIT-studien. "Disse dataene støtter videre det syn at jo tidligere man behandler med en effektiv behandling, jo bedre resultat oppnår man. Resultatene bør være en hjelp for leger i deres diskusjoner med pasienter om å starte behandling så tidlig som mulig." (Er du interessert i kontakt med lege fra forskningsteamet, ta kontakt med Informasjonssjef Lisa Emilsson: +46 8-728 42 49 ; +46 706-35 72 20 ; lisa.emilsson@schering.de ) BENEFIT-studien viste at personer som kan utvikle MS, er villige til å starte behandling tidlig og fortsette på den. “I begynnelsen syntes jeg det var fryktelig da legen min fortalte at jeg sannsynligvis ville utvikle MS,” sier Lucy Reynolds fra Ottawa, Canada. “Da jeg hadde sjansen til å delta i BENEFIT-studien, var det en mulighet til å gjøre noe positivt, og det har gitt meg håp for fremtiden. Jeg følte en forbedring i hele studieperioden, jeg har vært i stand til å fortsette med mine vanlige aktiviteter, og føler meg bra nå”. Betaferon ble også ekstremt godt akseptert og tolerert i studien – nesten 95 prosent av alle pasientene fullførte den 2-årige studieperioden. Betaferon er det første sykdomsmodifiserende legemiddel (”bromsemedisin”) som er introdusert for MS, og en veletablert behandling rundt om i verden. 16 års oppfølging av pasienter behandlet med Betaferon, har vist at legemidlet er sikkert og tolereres godt. * Betaferon® in Newly Emerging MS For Initial Treatment ** 21. kongress i European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis/10th Annual Meeting of the Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis, Thessaloniki, Hellas. Schering Norge AS 30 september 2005 Ytterligere informasjon: www.ms-portalen.no (MS-nytt og deretter Pressemelding) Er du interessert i nærmere informasjon og/eller kontakt med lege fra forskningsteamet, ta kontakt med Informasjonssjef Lisa Emilsson: +46 8-728 42 49 ; +46 706-35 72 20 ; lisa.emilsson@schering.de UN SEP 05-265

Dokumenter og linker