Resultater fra studie om tidlig MS, publisert i Neurology – årsaken til ny indikasjon for Betaferon

Tidlig behandling med Betaferon halverer risikoen for å utvikle klinisk definitiv MS

Resultatene fra den kliniske studien BENEFIT (Betaferon® in Newly Emerging Multiple Sclerosis for Initial Treatment) er blevet publisert i Neurology nr. 67*. Resultatene fra den to år lange studien viser at Betaferon 250 µg halverer risikoen for å utvikle klinisk definitiv multippel sklerose (MS) sammenlignet med placebo.

Av de ubehandlede pasientene i placebogruppen utviklet halvparten (51 %) MS i løpet av de neste seks månedene, og 85 % fikk diagnosen MS innen to år i samsvar med nye diagnosekriterier fra 2001**.

“Det er viktig for pasientene å få diagnose og tilbys effektive behandlingsalternativer tidlig. Det er kjent at irreversibel nevrologisk skade kan oppstå før det kan gis en definitiv diagnose av multippel sklerose,” sa Dr. Ludwig Kappos, professor i nevrologi og klinisk nevroimmunologi ved universitetet i Basel, Sveits og studieleder for BENEFIT-studien. “Resultatene av BENEFIT-studien viser at Betaferon-behandling på tidlige trinn av sykdommen signifikant kan forsinke utviklingen av MS.”

Ny indikasjon
På grunnlag av resultatene fra BENEFIT-studien fikk Schering i juni i år den nye indikasjonen, som omfatter behandling av pasienter med tidlige kliniske tegn på MS, godkjent for Betaferon i Europa og Canada. ”Det innebærer at vi allerede fra i sommer har kunnet behandle pasienter med tidlige tegn på MS med Betaferon”, sier dr. Siw Eriksson, medisinsk sjef hos Schering Nordiska.

Mange pasienter fullførte studien
Behandlingen med Betaferon ble svært bra akseptert i BENEFIT-studien. 93 prosent av pasientene fullførte studieperioden på to år. Over 95 prosent av alle pasientene som fullførte studien, har valgt å fortsette med Betaferon i en fem års oppfølgingsstudie.

Schering Nordiska AB, 24. oktober 2006

Mer informasjon kan fås fra
Lisa Emilsson, informasjonssjef, Schering Nordiska, tlf. +46 (0)8 728 42 00
eller ved å gå inn på www.schering.no
Bakgrunnsfakta: http://www.schering.no/scripts/no/50_Media/52_extramateriale/ms.php

Referanser
*. L. Kappos, C. H. Polman, M. S. Freedman, G. Edan, H. P. Hartung, D. H. Miller, X. Montalban, F. Barkhof, L. Bauer, P. Jakobs, C. Pohl, R. Sandbrink for the BENEFIT Study Group Treatment with interferon beta-1b delays conversion to clinically definite and McDonald MS in patients with clinically isolated syndromes Neurology 2006 67: 1242-1249
**. McDonald et al. Recommended Diagnostic Criteria for MS. Ann Neurol 2001; 50:121-127

Dokumenter og linker