Mer enn 6 000 tiendeklassinger påmeldt "Skriv din drøm."

En uke før påmeldingsfristen har mer enn 6 000 elever fra 120 skoler meldt seg på Bazar Forlags nasjonale skrivekonkurranse Skriv din drøm, med utgangspunkt i Paulo Coelhos Alkymisten.

Få bøker har inspirert så mange unge mennesker i så mange land som nettopp Alkymisten. Historien om gutten Santiago som leter etter skatten omtales gjerne som "boken som får verden til å drømme". Boken benyttes i dag av lærere verden over fordi den åpner for refleksjon og diskusjon rundt temaer som angår unge mennesker i en brytningstid: å finne seg selv og å tørre å gå sine egne veier. Selv om man bruker boken verden rundt er denne omfattende konkurransen den første i sitt slag. Alle klassene som deltar får gratis klassesett av boken, samt lærerveiledning utviklet spesielt for denne skrivekonkurransen, knyttet til kompetansemål og som er i tråd med læreplanen.

Konkurransen arrangeres i samarbeid med Foreningen !les. Tilbakemeldingene fra lærerne har vært formidable. Det er tydelig at det jobbes mye med skriving, og at mange synes dette er en spennende vinkling. Alle landets 10. klasser er velkommen til å delta. Frist for påmelding er onsdag 22. juni, og konkurransen går offisielt i gang ved skolestart.

For mer informasjon, se

www.bazarforlag.no/alkymisten
www.foreningenles.no
www.txt.no

Med vennlig hilsen
Bazar Forlag

Marthe Hov Jacobsen
Nordisk markedssjef
Tlf 23 10 96 74/ 976 76 476
marthe.jacobsen@bazarforlag.com 
www.twitter.com/bazarforlag  

Post- og besøksadresse: Bazar Forlag AS, Jernbanetorget 4a, 0154 Oslo

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker