BERNER ERHVERVER MEDISINSK ENHETSDISTRIBUTOR DOLEMA AB

Report this content

Berners svenske datterselskap Bröderna Berner AB har kjøpt det medisinske utstyrsdistribusjonsselskapet Dolema AB. Oppkjøpet styrker posisjonen til Berner PRO og Medical-divisjonene i Norden ytterligere.
Partene signerte salgs- og kjøpsavtalen 10. mars 2020.

Forretningsenhetene Berner PRO og Medical i Berner-konsernet, er spesialister innen helse-, laboratorie- og profesjonell rengjøringsvirksomhet, og har operert på det svenske og finske markedet i flere tiår. Berner PRO kom inn på det norske markedet gjennom etableringen av Sören Berner AS, i begynnelsen av 2020. Produktporteføljen til Berner PRO Norge inkluderer i dag laboratorieutstyr fra PAC og kjemisk fri desinfeksjon fra LED Tailor.

- Oppkjøpet av Dolema AB er en del av vår strategi om å bli en ekte nordisk leverandør for helsesektoren og laboratoriene. Med Dolemas dyktige og erfarne personell, samt deres sterke produktportefølje, er vi i stand til å utvide vårt tilbud for våre kunder og styrke vår posisjon som en attraktiv distributør for ledende internasjonale oppdragsgivere, sier Antti Korpiniemi, administrerende direktør i Berner Ltd.

De viktigste produktgruppene Dolema markedsfører i Sverige og Norge inkluderer åndedrettsprodukter som forstøver, produkter for urologi som katetre og stomi.

- I tillegg til fokuset på produkter av høy kvalitet, har Berner og Dolema også sterkt kundefokus, høyt engasjerte medarbeidere, og fokus på anbud og offentlige anskaffelser til felles, sier Anna Älverstad, direktør for forretningsenhetene Berner PRO / Medical i Sverige og Norge.

- Med denne avtalen basert på felles verdier har Dolema AB etablert et viktig partnerskap, som sikrer kontinuitet for vårt godt motiverte personale så vel som for våre kunder og leverandører og det gir nye og spennende muligheter for fremtidig utvikling. Jeg ser frem til å fortsette med et langsiktig perspektiv innen Berner Medical og bidra til å videreutvikle virksomheten, sier Claes Dahlin, administrerende direktør i Dolema AB.

Dolema AB opererer i sitt nåværende oppsett frem til årsskiftet når det blir slått sammen på operasjonelt nivå med forretningsenhetene Berner PRO / Medical.

 

Tilleggsinformasjon:

Antti Korpiniemi Anna Älverstad
Konsernsjef, Berner Ltd    Direktør Sverige/Norge, Berner Medical/Berner PRO
Tlf: + 358 50 551 3720    Tlf: +46 76 831 94 11
E-post: antti.korpiniemi@berner.fi E-post: anna.alverstad@bernermedical.se
www.berner.fi www.bernermedical.se, www.sorenberner.no

Claes Dahlin
Konsernsjef, Dolema AB
Tlf: +46 70 4411595
E-post: claes.dahlin@dolema.com
www.dolema.com

Bröderna Berner AB, med sine divisjoner Berner Medical, Berner Industries og Gullviks, er et datterselskap av den finske familieeide virksomheten Berner Ltd. med seks forretningsområder og ble etablert i 1883. Det nåværende produkttilbudet til Berner Medical inkluderer desinfeksjonsmidler av høy kvalitet og profesjonelle rengjøringsprodukter, ikke-kjemiske desinfeksjonsmidler fra LED Tailor, medisinske hanskeholder og dispensere fra Harry Holms. Den årlige omsetningen til Berner-konsernet utgjorde i 2020 323,3 MEUR, og den sysselsatte omtrent 500 personer i Finland, Sverige, Norge og Baltikum. www.bernermedical.se

Dolema AB er en etablert leverandør av respiratoriske, urologiske og stomiprodukter samt andre medisinske forbruksvarer, rettet mot både hjemmebehandling og sykehusomsorg, og representerer en rekke innovative og vellykkede selskaper innen disse områdene. Selskapet har 12 ansatte i Sverige og Norge. www.dolema.com

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker