• news.cision.com/
  • BEWI ASA/
  • BEWI lanserer ny bærekraftstrategi med mål om å lede an i endringen mot en sirkulær økonomi

BEWI lanserer ny bærekraftstrategi med mål om å lede an i endringen mot en sirkulær økonomi

Report this content

BEWI, en ledende leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger, lanserer i dag sin nye bærekraftstrategi. Selskapets visjon for bærekraft er en sirkulær økonomi og et inkluderende samfunn. Strategien for å jobbe mot dette, dekker hele selskapets verdikjede med forpliktelser mot 2030.

BEWI’s strategi skisserer en ambisiøs og langsiktig agenda for selskapet som skal inspirere og lede selskapet i sine beslutningsprosesser for å nå bærekraftsmålene. For å oppnå målene, kreves det vilje til å tilpasse seg og mot til å utfordre tradisjonelle og etablerte måter å drive virksomheten på.

“Vår nye strategi inkluderer spesifikke mål for vårt bærekraftsarbeid. Å lede endringen mot en sirkulær økonomi har imidlertid vært en strategisk prioritering for konsernet i mange år, og med vår visjon om å beskytte mennesker og varer for en bedre hverdag, er vi allerede forpliktet til å integrere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, sier Christian Bekken, administrerende direktør i BEWI ASA.

BEWIs strategiske tilnærming til bærekraft er basert på tre pilarer:

  • Bli sirkulær: Å være en sirkulær virksomhet bygget på fornybar energi
  • Aktivt delta i partnerskap: Å være en aktiv og ansvarlig partner for å oppnå en sirkulær økonomi sammen med partnere, som opererer innenfor jordens grenser
  • Bidra til et inkluderende samfunn: Positivt sosial påvirkning for alle på tvers av BEWI-verdikjeden

Vedlagt er vår bærekraftsstrategi (eng).

For mer informasjon, kontakt:

Charlotte Knudsen, IR og kommunikasjonsdirektør BEWi ASA, tlf: +47 9756 1959
Camilla Bjerkli, bærekraftsdirektør BEWI ASA, tel: +47 984 487 56

Om BEWI ASA
BEWi er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Selskapet har 38 fabrikker i Europa som produserer råvarer, sluttprodukter eller gjenvinner materiale. Bærekraft er integrert i hele verdikjeden.

BEWI ASA er notert på Oslo Børs under symbolet BEWI.