Nordbohus godkjent for husbankfinansiering

Totalt 11 hus fra Nordbohus AS tilfredsstiller nå kravene til finansiering i Husbanken. Blant disse er publikumsfavorittene Nexus, Nukleus og Aurora. Nordbohus-kunder kan dermed sikre seg boliglån med Husbankens 2,472 %* månedlig fast rente i 20 år, eller 2,080 flytende rente.

Mange tror at bare vanskeligstilte husstander og førstegangsetablerere kan få lån i Husbanken. Det er ikke riktig. Husbankens grunnlån er blant annet myntet på den som vil bygge ny bolig. Lånet stiller imidlertid strenge krav til boligens kvalitet, energibruk og universelle utforming.

11 hus prekvalifisert for grunnlån
I dialog med Husbanken har Nordbohus nå gjort tilpasninger på 11 eneboliger i sin huskatalog. Tilpasningene sikrer at disse husene «prekvalifiserer» til de kravene Husbanken stiller. Det er imidlertid fullt mulig å få husbankfinansiering også på flere andre av de 40 boligene i husprodusentens katalog.

Strenge husbankkrav
Husbanken jobber aktivt for å bidra til økt kvalitet på boligbyggingen i Norge. Derfor er Husbankens tekniske krav enda strengere enn kravene i myndighetenes byggtekniske forskrift. Teknisk sett stiller Husbanken to krav: Det ene går på energibesparelse, mens det andre går på tilgjengelighet. Det er disse to kravene Nordbohus nå har tilfredsstilt.

- Det er svært gledelig at så mange av våre bestselgere lar seg finansiere i Husbanken. 11 av kataloghusene våre er nå prekvalifiserte for grunnlån, men også flere av de andre husene kan med moderate tilpasninger oppnå denne gunstige finansieringen, forteller markedssjef i Nordbohus AS, Stian Moursund.

Grønt lys for favorittene
Det er ikke bare små hus som tilfredsstiller kravene. Også de tre publikumsfavorittene Nexus, Nukleus og Aurora møter Husbankens krav.

- I tillegg til at man får gunstig rente vil oppgraderingen slå positivt ut på strømregningen. Og ikke bare det, man får jo et mer energi og miljøvennlig hus, sier Moursund.

* Dette tilbudet om fastrente gjelder for august 2012. Se mer på www.husbanken.no/rente

For mer informasjon:
Nordbohus AS, Stian Moursund, markedssjef Tlf: 73 98 54 12 / 924 44 056, epost: stian.moursund@nordbohus.no

Om Nordbohus
Nordbohus-kjeden ble etablert i 1985. Den består i dag av 65 bedrifter landet rundt. Nordbohus-bedriftene er lokale samlingspunkt for byggevirksomhet og boligkompetanse. I tillegg til boliger tilbyr Nordbohus garasjer og hytter. For mer informasjon om Nordbohus og bestilling av huskatalog, se www.nordbohus.no.

Kontaktinformasjon:

Stian Moursund, Markedssjef Nordbohus AS

Mobil: 924 44 056

Mail: stian.moursund@nordbohus.no