Nordbohus øker i merkevarekjennskap

En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at 15 prosent landets befolkning på eget initiativ nevner Nordbohus som en kjent husleverandør. Dette er en økning på 1 prosentpoeng fra 2012.

Nordbohus er Norges nest mest kjente boligbygger, og øker stadig i kjennskap.

Stadig flere har husprodusenten Nordbohus fremst på tunga når de blir spurt om husmerker eller leverandører av nye hus.

Øker mest i midt og nord

Resultatet gir kjeden en solid andreplass med hensyn til merkekjennskap. Økningen har vært særlig stor i Nord- og Midt-Norge og på Østlandet. I disse regionene nevner hele 25 prosent av de spurte Nordbohus som en kjent husleverandør. I Nord-Norge tilsvarer økningen 14 prosentpoeng fra 2012.

– De siste årene har vi fått flere nye forhandlere i nord, som ser verdien av å tilhøre et solid varemerke som står for kvalitet og fornøyde kunder. Flere dyktige forhandlere gir flere solgte og bygde hus, som igjen gir flere byggeplass-skilt i lokalmiljøet og flere fornøyde kunder, forklarer markedssjef Stian Moursund i Nordbohus.

Gode ambassadører

– At stadig flere nevner Nordbohus aller først, er spesielt gledelig. Det tar vi som et tegn på at kundene har oppdaget den solide Nordbohus-kvaliteten med teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk. Enda viktigere er det imidlertid at stadig flere fornøyde kunder forteller gode Nordbohus-historier videre, blant annet via sosiale medier. Det setter vi stor pris på, sier Moursund.

Det gode ryktet

Bjørn Birkeland hos Prognosesenteret bekrefter at det tar tid å bygge merkevarekjennskap, ikke minst i boligmarkedet.

– Bolig er ikke noe folk kjøper hver dag. Å bli en kjent boligaktør krever derfor bevisst posisjonering i mange kanaler og fora over lang tid. De store geografiske forskjellene i undersøkelsen viser dessuten at den enkelte forhandler og verdien av det gode ryktet ikke kan undervurderes, mener Birkeland.

Ifølge undersøkelsen taper flere av de store husbyggerne terreng i merkevarekjennskap.

– Det viser at konkurransen om oppmerksomheten blir stadig tøffere. Vi svarer med stadig å skjerpe egne krav til kvalitet og service, og jobber knallhardt for å bli bedre år for år, lover Moursund.

God start på året

Nordbohus har hatt en god start i 2013. I januar solgte kjeden 36 prosent flere boliger enn i januar 2012.

Om Nordbohus

  • Nordbohus er landets nest største boligbygger med 70 forhandlere over hele landet. I 2012 bygde Nordbohus i alt 1231 boenheter.
  • Selskapet tilbyr et bredt spekter av eneboliger, tomannsboliger og leiligheter, samt fritidsboliger og garasjer.
  • Nordbohus tilbyr boliger både på egne boligfelt og for kunder med egen tomt.
  • I 2012 utgjorde eneboliger rundt halvparten av alle fjorårets boligsalg.
  • Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter ført opp på Nordbohus sine egne felt og tomter utgjorde to tredeler av hussalget.
  • Nordbohus sitt byggesystem med tilhørende sjekklister og styringssystem har produktdokumentasjon Teknisk Godkjenning (TG) fra SINTEF Certification.
  • Boligleverandøren tilbyr huskatalog både for eneboliger og tomannsboliger i tillegg til en egen hyttekatalog.

Kontaktinformasjon:

Stian Moursund, Markedssjef Nordbohus AS

Mobil: 924 44 056

Mail: stian.moursund@nordbohus.no

Tags: