Spennende iPad-prosjekt hos Sonans videregående i Bergen

I flere år har enkelte skoler og lærere sett på digitale verktøy i klasserommet som et forstyrrende element. Nå har Sonans Videregående i Bergen tatt tyren ved hornene og tilbyr elever hver sin iPad ved skolestart.

Med Apple, Eplehuset, RIKT (Ressurs for IKT) og Universitetet i Oslo med seg på laget har Sonans Videregående, Bergen nå startet opp et nytenkende teknologiprosjekt. Målet med prosjektet er å løfte undervisningskvaliteten og læringsmiljøet ved videregående skoler gjennom bruken av digitale verktøy.

- Vi opplever at skolene ikke har evnet å realisere potensialet som ligger i digitale verktøy med hensyn til undervisning. Istedenfor å se det som et problem har vi derfor ved Sonans utdanning valgt å ta det som utfordring, sier Markedsdirektør ved Sonans utdanning, Arne Moe.

Sonans idéskaper

Det var Sonans selv som fikk ideen til prosjektet og som tok kontakt med Apple for å høre hva de kunne tilby. I forkant hadde Sonans vurdert og testet også nettbrett med andre operativsystemer og konkludert med at iPad var det som per dags dato var mest brukervennlig og lettest å komme i gang med. Med rundt 500 000 tilgjengelige applikasjoner, hvorav ca 10 % var relatert til utdanning, var også dette noe som gjorde at iPad stilte sterkt i valget av teknologi for prosjektet. Som partner på iPad-leveranse og kompetanse har de fått med seg Eplehuset. De har tidligere vært involvert i mindre pilotprosjekt ved flere offentlige skoler.

- Vi ser på Sonans’ satsning som den mest seriøse og best funderte av de prosjektene vi har vært involvert i så langt. Prosjektet er utrolig spennende og viser Sonans som en innovativ og ledende skole, og vi er glade for at de har spurt oss om å ta del i prosjektet. I tillegg får vi også vist at Apples teknologi er veldig godt egnet til skolebruk også i Norge, og at iBooks og iTunesU er en naturlig del av det, sier Erlend Larsen, salgssjef ved Eplehuset AS.

Knirkefritt samarbeid

For å gjøre oppstarten og gjennomføringen av prosjektet mest mulig problemfritt og enklest mulig ble, i tillegg til Eplehuset, Ressurs for IKT(RIKT) tatt inn som ressurs og samarbeidspartner. Gjennom andre prosjekter har de god erfaring omkring implementering av teknologi og iPads i skolehverdagen. RIKT har bistått i planleggingen av gjennomføringen av prosjektet og vil også være en aktiv ressurs underveis. Her skal de fungere som en støttende faktor og bistå lærere og elever i starten slik at de lærer raskere og lettere, uten å støte på store hindringer underveis. Planen er at iPad skal brukes som et tilskudd til og istedenfor skolebøker, og at lærerne skal anvende ulike applikasjoner og løsninger til faglig formidling.

Prosjektet startet praktisk 2. og 3. februar med en samling hvor RIKT stod for kursing av lærerne. Her ble det også lagd et undervisningsopplegg for den første tiden med iPad i klassen.

Digital hverdag

Det er i første omgang én skoleklasse på ca 25 elever som vil få erfare en mer digital skolehverdag. Men dersom utfallet er at det blir lønnsomt læringsmessig kan dette bli skolehverdagen for flere Sonanselever i fremtiden. Til å evaluere prosjektet har Sonans fått med seg Universitetet i Oslo (UiO). Håpet er at dette bidrar til å få ut informasjon og erfaringer fra prosjektet sett med litt andre øyne, samt danne et bredere og bedre grunnlag for å ta et valg på om iPad er en langsiktig løsning for disse og andre elever i Sonans-systemet.

I pilot-prosjektet får elevene iPadene til utlån. Fortsetter Sonans med opplegget til høsten, vil de disponere iPaden gjennom hele skolegangen, og beholde den ved fullført skolegang (3 år) når de har oppnådd generell studiekompetanse. Tanken er at det vil lette læringen og at færre vil føle behovet for å ta opp fag.

- I motsetning til tradisjonelle lærebøker, hvor tungt stoff presenteres i tekst og tabeller, vil det nå bli brukt bilder, film, 3D illustrasjoner og andre interessante fremstillingsmåter. Vår hypotese er at dette fremmer læring både for de teoretisk sterke og for elever med større utfordringer, sier Arne Moe.

Digitale verktøy har kommet for å bli, og en digital hverdag har blitt en realitet. Derfor er det viktig å være tidlig ute og finne ut hvordan det kan jobbe for og med skolehverdagen. Med dette prosjektet ønsker Sonans å finne ut hvordan lærere og elever best kan dra nytte av disse for å skape bedre læringsvilkår.

Om Sonans utdanning

Sonans utdanning er en privatskole som tilbyr undervisning og utdanning for de som vil være privatist i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Kristiansand, Porsgrunn og Tromsø. Sonans har også videregående Oslo, Bergen og Drammen. Hos Sonans kan du ta nye fag for å få studiekompetanse eller ta opp fag for å forbedre karakterene dine. Du kan ta videregående skole på normert tid, eller på to år. Sonans tilbyr også fag via nettstudier.

Arne Moe
Markedsdirektør Sonans Utdanning
arne.moe@sonans.no
+47 90938998

Tags: