Stor vekst for Nordbohus

Nivået på antall igangsatte boliger i Norge i siste kvartal av 2011 er et av de beste som har blitt målt siden 1999. Dette kommer frem i en undersøkelse utført av Prognosesenteret i samarbeid med bransjeorganisasjonen Boligprodusentenes forening. Analysearbeidet ble basert på innrapporterte tall fra 700 av landets boligaktører.

Med totalt 1231 igangsatte boliger i 2011, en oppgang på 254 enheter fra 2010, er Nordbohus den boligleverandøren som hadde størst vekst i antall igangsatte enheter. Selv mener de økningen er fruktene fra et nøye arbeid.

- Vår visjon er at «Vi skal ha de mest fornøyde kundene». Fornøyde kunder anbefaler oss til nye kunder, slikt blir det vekst av, sier markedssjef i Nordbohus AS, Stian Moursund.

Boligleverandøren Nordbohus har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk på hele sitt byggesystem. Pr. i dag er de alene om å ha en så omfattende godkjenning. Selv mener de den er et viktig grep for å skille seg positivt ut i markedet.

- Det er mange dyktige husprodusenter i boligbransjen, men tallene tyder på at vi lykkes med å fokusere på kvalitet og fornøyde kunder, sier Moursund.

Målt i igangsatte boliger er Nordbohus i dag den nest største aktøren på boligmarkedet i Norge, kun forbigått av Mesterhus. Men differansen mellom de to har aldri vært lavere siden målingene ble etablert, melder Prognosesenteret. Kun 165 igangsatte boliger skiller Mesterhus og Nordbohus. Til sammenligning ligger Blink-Hus, som er nummer tre, 495 igangsatte boliger bak Nordbohus.


Bankene strammer til for boligdrømmen

Det bygges for få boliger og hus i Norge, og stor etterspørsel gjør at prisene øker. Bankenes krav om 15 % egenkapital kombinert med vekst i boligprisene gjør det vanskelig for nyetablerere å spare seg opp tilstrekkelig egenkapital. Man kommer seg rett og slett ikke inn i markedet, og mange hevder regelverket gjør de unge til boligtapere.

-Det kan nok stemme, men regelverket forhindrer unge boligkjøpere fra å låne så mye at de ikke klarer å betjene gjelden ved en renteøkning. Intensjonen er nok til de unge boligkjøpernes beste, men spørsmålet er om dette er rett medisin til et marked som har for få boliger til å dekke etterspørselen. Det er spennende å se veksten i leilighetsmarkedet for 2011, og om denne vil bli hemmet på noen måte i 2012 av bankenes mer restriktive utlånspolitikk og krav om 15 % egenkapital ved boliglån. Vi som selger eneboliger, tomannsboliger og rekkehus er avhengige av leilighetsmarkedet i byene. Det er kundene som bor i leilighet som etter hvert skal inn i rekkehus og enebolig. Det er den norske boligdrømmen, og boligkarusellen, avslutter Moursund.

Kontaktinformasjon:

Stian Moursund, Markedssjef Nordbohus AS

Mobil: 924 44 056

Mail: stian.moursund@nordbohus.no


Om Nordbohus:
Nordbohuskjeden ble etablert i 1985.  Den består i dag av 65 bedrifter landet rundt. Den lokale Nordbohusbedriften er et samlingspunkt for byggevirksomhet og boligkompetanse. I tillegg til boliger tilbyr Nordbohus garasjer og hytter. For mer informasjon om Nordbohus og bestilling av huskatalog, se www.nordbohus.no.

Tags: