Birdstep fortsetter å levere vekst og styrket kontantstrøm

(Oslo, 20 May 2010) Birdstep Technology ASA rapporterte et EBITDA-resultat på NOK -6.9 millioner i første kvartal 2010 (-7.7), mens driftsinntektene vokste til NOK 27.0 millioner (24.8). Selskapet har i kvartalet betydelig styrket produktporteføljen til EasyConnect og SafeMove for å utnytte vekstmulighetene i det raskt voksende markedet for mobilt bredbånd.

- Birdstep rapporterte i første kvartal 2010 en økning i driftsinntektene på ni prosent, eller 19 prosent justert for valutaeffekter. I tillegg har vi vunnet viktig kontrakter for EasyConnect, økt salgsaktivitetene, samt er i en prosess for å styrke produktporteføljen til EasyConnect og SafeMove betydelig, sier Torbjörn Sandberg, administrerende direktør i Birdstep Technology. Birdstep Technology hadde driftsinntekter i første kvartal 2010 på NOK 27.0 millioner (24.8), mens EBITDA-resultatet endte på NOK -6.9 millioner (-7.7). Kontantstrømmen fra driften var NOK - 8.2 millioner, som førte til at selskapets kontanter og kontantekvivalenter var NOK 47.5 millioner (69.8) ved kvartalets slutt. 514 698 nye kunder aktiverte sine USB-modemer med EasyConnect-programvare i løpet av kvartalet, sammenlignet med 396 059 aktiveringer i tilsvarende kvartal i fjor. I mai vant selskapet en treårskontrakt med en ledende europeisk operatør. Birdstep Technology estimerer inntektene fra lanseringen i det første landet til rundt NOK 8 millioner de to første årene. I tillegg vant Birdstep Technology oppgraderingen for TDC Group til EasyConnect 2.9 for alle nordiske enheter. - EasyConnect 2.9 ble lansert 16. februar på Mobile World Congress i Barcelona. Den nye versjonen har blitt svært godt mottatt i markedet, og kundene har allerede bestilt oppgraderinger. Vi har et meget sterkt produkttilbud til kundene, både i inneværende år og fremover, med lansering av EasyConnect 3.0 i tredje kvartal 2010 og SafeMove 5.2 i fjerde kvartal, sier Sandberg. Birdstep Technology vil fremover fokusere ressursene på EasyConnect og SafeMove. Selskapet vurderer derfor finansielle alternativer for Raima, Orbyte og samt Aptilo, hvor selskapet har en eierandel på 32 prosent. Birdstep Technology vil som en følge av reorganiseringen være en rendyrket leverandør av programvare i markedet for mobilt bredbånd, der den underliggende veksttrenden fortsetter. Sandberg vil presentere de viktigste punktene i selskapets fremtidige strategi og veikart for perioden 2010 til 2013 på selskapets generalforsamling klokken 09.30 den 20. mai. Se vedlagte selskapspresentasjon. - Styret har satt ambisiøse, og høye interne vekstmålsetninger til selskapets ledelse og til hele organisasjonen. Målene gjenspeiler troen på at Birdstep er godt posisjonert for å utnytte markedsmulighetene som en følge av den sterke underliggende veksten for mobile tjenester, sier Sandberg.

Om oss

Birdstep Technology is a global software development, marketing and sales company offering secure connectivity and seamless mobility software for laptops and Pocket PCs , as well as state-of-the-art embedded database technologies.