BizView for QlikView


Complement QlikView with BizView as the engine for planning, budgeting, forecasting and performance management. The solution ‘BizView for QlikView’ is specially designed to complement your choice of QlikView as your BI platform. BizView for QlikView combines the best of QlikView with powerful features for performance management in BizView.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems. For mer informasjon se www.bizviewsystems.com