BizView in english


BizView is a software solution for planning, forecasting, budgeting, reporting, analysis and consolidation. The software has a Web-based Excel-like user interface, combined with powerful workflow management. BizView is an open solution that also fits well with Qlik's and Microsoft's solutions. BizView is developed by Bizview Systems, with offices in Scandinavia. BizView is marketed by a professional, global partner network. Today there are over 1,000 companies with implemented solutions from Bizview Systems.

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

BizView - Planning and reporting the way you want it. Faster. BizView er en programvare-løsning for prognostisering, budsjettering, rapportering, analyse og konsolidering. Programvaren har et webbasert Excel-lignende brukergrensesnitt, kombinert med kraftig workflow-styring. BizView er en åpen løsning som passer godt med QlikView og Microsofts beslutningsstøtte løsninger. BizView er utviklet av Bizview Systems, med kontorer i Skandinavia. BizView markedsføres av et profesjonelt, globalt partnernettverk. I dag finnes det over 1000 bedrifter som bruker løsninger fra Bizview Systems. For mer informasjon se www.bizviewsystems.com

Abonner

Relaterte slipp

160over90 chooses BizView
Up where we belong
Grand Hôtel chooses BizView